dr Zofia Bubka

1980 – tytuł mgr Turystyki i Rekreacji

 1984 – kurs tańców II stopnia

 1994 – tytuł instruktora aerobicu

 1999 – stopień dr nauk o kulturze fizycznej

 Problematyka badawcza:

  •  Specjalista w zakresie teorii i praktyki tańców ludowych, towarzyskich, integracyjnych oraz fitness.

 Publikacje:

 do roku 2008

 od roku 2009

Tematyka zakończonych prac magisterskich: