dr Krzysztof Latinek 

Doktor nauk o kulturze fizycznej, starszy wykładowca w Instytucie Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Posiada uprawnienia sędziego związkowego oraz tytuł trenera klasy mistrzowskiej w gimnastyce sportowej, Menedżera sportu, a także instruktora sportu :piłki siatkowej, piłki koszykowej, piłki ręcznej, piłki nożnej, lekkiej atletyki, pływania, kulturystyki, instruktora rekreacji: narciarstwa zjazdowego. Zawodnik KS Cracovia i KS Zwierzyniecki. Trener gimnastyki w KS Korona Kraków i PTG Sokół oraz w KS Cracovia. Wieloletni Kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Gimnastyki, obecnie Kierownik Zespołu Dydaktyczno - Przedmiotowego Gimnastyki w Zakładzie Gimnastyki i Tańca.

 Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Problematyka badawcza:

  • Szeroko pojęta Teoria sportu i Antropomotoryka w zakresie sportów indywidualnych i gier zespołowych. Badania dotyczące uzdolnień ruchowych  mieszczących się w strukturze zdolności koordynacyjnych.
  • Gimnastyka w sporcie oraz w szkolnym wychowaniu fizycznym

Tematyka zakończonych prac magisterskich: