I. WYKSZTAŁCENIE, UZYSKANE STOPNIE NAUKOWE I STANOWISKA

   2014–2015 – studia podyplomowe z zakresu zarządzania instytucją oświatową,
              uzyskanie kwalifikacji menedżera oświaty

   2013 – mianowanie na stanowisko profesora nadzwyczajnego AWF w Krakowie
   2012 – uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej

   1997 – uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk o kulturze fizycznej oraz zatrudnienie
              na stanowisku adiunkta w AWF w Krakowie

   1987 – uzyskanie stopnia magistra wychowania fizycznego oraz zatrudnienie na stanowisku asystenta
              w Zakładzie Teorii i Metodyki Piłki Ręcznej AWF w Krakowie
   1983–1987 – studia na kierunku Wychowanie Fizyczne AWF w Krakowie
   1979–1983 – nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie

II. PEŁNIONE FUNKCJE 

    od 2016 – Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
    2012–2016 – Kierownik Zakładu Gier Sportowych i Rekreacyjnych
    2006–2012 – Kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Piłki Ręcznej
 

III. CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH 

     od 2015 – Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych
     2008–2015  Sekretarz Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych
     od 2013 – członek European Association for Security
     od 1991 – członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej

 
IV. KWALIFIKACJE TRENERSKIE: 

     2009 – uzyskanie stopnia trenera klasy mistrzowskiej w piłce ręcznej
     2000 – uzyskanie stopnia trenera I klasy w piłce ręcznej
     1987 – uzyskanie stopnia trenera II klasy w piłce ręcznej

V. PRACA ZAWODOWA W SPORCIE 

    2003–2004 – trener sekcji piłki ręcznej kobiet, KS „Cracovia” Kraków
    1997–1999 – trener sekcji piłki ręcznej mężczyzn, „Hutnik” Kraków
    1994–1997 – trener sekcji piłki ręcznej mężczyzn, AZS AWF Kraków
    1989–1992 – trener sekcji piłki ręcznej mężczyzn, AZS Środowisko Kraków
 

VI. DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA W SPORCIE 

     od 2016 – członek Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce
     
od 2013 – członek Zespołu ds. Sportu Akademickiego Polskiego Komitetu Olimpijskiego
     od 2013 – członek Rady ds. Sportu przy Prezydencie Miasta Krakowa
     od 2012 – członek Zarządu AZS Kraków – Organizacja Środowiskowa
     od 2012 – Prezes Zarządu Klubu Sportowego AZS AWF Kraków
     od 2009 – Wiceprezes ds. Sportowych Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej
     od 2009 – Przewodniczący Rady Trenerów Małopolskiego Związku Piłki Ręcznej
     od 2008 – członek Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Dla Freda Przyjaciele”

VII. DODATKOWE KWALIFIKACJE ZAWODOWE 

 1. Menedżer sportu
 2. Instruktor rekreacji ruchowej w narciarstwie zjazdowym
 3. Personal trainer – osobisty doradca treningowy
 4. Instruktor rekreacji ruchowej kinezygerontoprofilaktyki
 5. Instruktor rekreacji ruchowej nordic-walking

VIII. Odznaczenia

     2014 – Srebrny Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP za wzorowe wyjątkowo sumienne
               wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej oraz za zasługi
               w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu
     2008 – Złota Odznaka Związku Piłki Ręcznej w Polsce
     1991 – Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Kultury Fizycznej”
     1991 – Srebrna Odznaka Akademickiego Związku Sportowego


IX. PROBLEMATYKA BADAWCZA 

 1. Identyfikacja talentów sportowych w grach zespołowych.
 2. Rozpoznanie czynników determinujących efektywność szkolenia sportowego w grach zespołowych.
 3. Optymalizacja procesów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach rozwoju
  w zespołowych grach sportowych.
 4. Podniesienie efektywności szkolenia w zespołowych grach sportowych.
 5. Teoretyczne i praktyczne podstawy pomiaru sprawności motorycznej.
 6. Uwarunkowania sprawności fizycznej badanej w konwencji zdrowia (health-related fitness).
 7. Zwiększenie efektywności i podniesieniu jakości zajęć wychowania fizycznego z zakresu zespołowych gier sportowych. 

Publikacje:

- do 2008 roku:

- od 2009 roku:

Tematyka zakończonych prac magisterskich