dr Marian Fiedor

Instytut Sportu AWF w Krakowie,  st. wykładowca w Zakładzie Teorii Sportu i Antropomotoryki. Problematyka badawcza: optymalizacja szkolenia sportowego, doskonalenie kadr trenerskich, sport europejski. Autor ponad 90 publikacji z zakresu  teorii sportu, podstaw treningu zdrowotnego, komunikacji społecznej w edukacji oraz psychologii i pedagogiki sportu. W 2000/2001 ukończył 2-semestralne studia podyplomowe w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu - Organizacja i zarządzanie oraz Menedżer sportu. W latach 2009-2010 kurs internetowy Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie metodyki rozwoju umiejętności psychospołecznych i metod pomiaru kompetencji.

Dr Marian Fiedor posiada uprawnienia trenera I klasy w piłce siatkowej oraz uprawnienia  trenera w korfballu. Sprawuje funkcję Prezesa Oddziału ZNP  w AWF Kraków i jest członkiem Rady  Szkolnictwa Wyższego i Nauki  Związku Nauczycielstwa Polskiego. Jest również  członkiem  zarządu w Polskiej Federacji Korfballu oraz sprawuje funkcję członka Komisji Rewizyjnej w Polskim Związku Korfballu [od  powstania i zarejestrowania (KRS) w kwietniu w 2012]. Jest dobrym organizatorem imprez sportowych (m.in. organizacja Mistrzostw Polski w Korfballu w 1988), posiada umiejętności prowadzenia kontroli antydopingowej w sporcie, a także jest specjalistą rozwiązywania konfliktów w szkoleniu sportowym. Bierze udział w tworzeniu programów nauczania i doskonalenia kadr kultury fizycznej (instruktorów, trenerów i menedżerów sportu).

Pełnił funkcję trenera kadry Polski w korfballu,  także w p. siatkowej juniorów i juniorek (1977- 1984), był trenerem I-ligowej drużyny siatkarzy KS.Hutnik (1992/93), I-ligowych siatkarek Goldenmajer Wisła- Kraków (1996/97, awans do Serii „A”). Był laureatem Konkursu „Czerwonej Róży” (najlepsi  studenci krakowskich uczelni -  WSWF w 1971 roku)  i studenckiego konkursu „Primus Inter Pares” za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej (1972).

Wybrane prace z lat 2009-2012;

  • Danuta Wosik-Kawala, Ewa Sarzyńska, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor. 2009. ”Komunikacja i edukacja – ku synergiczności  porozumiewania się” [Monografia, s. 318], Wyd. „adam marszałek”   Toruń,  2009.   ISBN   978-83-7611-643-3. 
  • Marian Fiedor , Kinga Tucholska. 2009.   A trainer-sportsman’s relation:  A Self-Determination Theory perspective. [W:]”Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się” Pod red. Danuty Wosik-Kawali, Ewy Sarzyńskiej, Wojciecha J. Maliszewskiego i Mariana Fiedora. [Monografia, s. 318]  Wydawnictwo;  „adam marszałek” Toruń  2009. s. 248-257. ISBN   978-83-7611-643-3.  
  • Bohumil Fiala, Marian Fiedor, Wojciech J. Maliszewski, Janusz  Mika. 2010.  The psychosocial aspects of  communication: the teacher – the student at higher school. [ Monografia w j. ang, na CD].  Slezska Univerzita v Opave   Silesian University in  Opava. Karvina 2010. ISBN 978-80-7248-597-0. 
  • Marian  Fiedor ,  Kinga Tucholska. 2010.  Zachowania wspierające trenerów sportowych a funkcjonowanie psychologiczne studentów krakowskiej AWF. [w książce:] //Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie. Redakcja naukowa: Anna Karpińska.  Wyd.  Uniwersyteckie; Trans Humana,   Białystok   2010,  s. 451- 468.  ISBN  978-83- 61209-44-7.   
  • Kazimierz Czerwiński,  Marian Fiedor,  Jan Kubiczek. 2010.   „Komunikowanie społeczne w edukacji. Zagrożenia podmiotowe i psychospołeczne”. [Monografia,  s. 247]. Wyd. „ adam marszałek” Toruń 2010.   ISBN 978-83-7611-691-4. 
  • Kazimierz Czerwiński, Marian Fiedor, Klaudia Węc. 2011. Komunikowanie społeczne w wielokulturowych społeczeństwach. Wielowymiarowe zagrożenia bezpieczeństwa.[Monografia, s.219] Wyd.: „adam marszałek”. Toruń 2011.  ISBN   978-83- 7611-961-8.
  • Kazimierz Czerwiński,  Marian Fiedor, Danuta Wosik-Kawala. 2012. Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur. [Monografia, s.197],Wydawnictwo Adam  Marszałek, Toruń 2012,  ISBN  978-83-7780-319-6.  

Publikacje:

do 2008 roku

od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich