dr Maciej Szczepanik

Absolwent AWF w Krakowie (1981-1985), trener AZS AWF Kraków (1987 – 1990), nauczyciel wf w SP 92 w Krakowie (1985 – 1988) i SSP nr 1 w Krakowie (1987 – 1992). Kierownik Zakładu Piłki Siatkowej w latach 1992-2002, członek Senatu AWF w latach 1993-1996. Autor 35 publikacji naukowych i 30 publikacji metodycznych.  Autor książek: „Siatkówka w szkole”, „Komputerowe testy zdolności koordynacyjnych” oraz ” Siatkówka na lekcji wychowania fizycznego – podręcznik dla nauczycieli i instruktorów”.

Problematyka badawcza:

Publikacje:

- do 2008 roku:

- od 2009 roku:

Tematyka zakończonych prac magisterskich