dr Bogdan Sakowicz

 Edukacja:     

 • 1979 r. – magister wychowania fizycznego, AWF w Krakowie
 • 1988 r. – doktor nauk o kulturze fizycznej, AWF w Krakowie

Kwalifikacje trenerskie:

 • 1979 r. – trener II klasy w piłce ręcznej
 • 1996 r. – trener II klasy  tenisa
 • 2002 r. – trener I klasy  tenisa
 • 2009 r. – trener klasy mistrzowskiej tenisa

Dodatkowe kwalifikacje zawodowe:

 • ratownik wodny
 • sternik jachtowy

Przebieg pracy zawodowej:

 • 1979–1988 – asystent, AWF w Krakowie, Zakład Zespołowych Gier Sportowych
 • 1989–2001 – adiunkt, AWF w Krakowie, Katedra Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych, Zakład Teorii i Metodyki Piłki Ręcznej
 • 2001 –2006– starszy wykładowca, AWF w Krakowie, Katedra Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych, Zakład Teorii i Metodyki Piłki Ręcznej
 • 1991-2006-  Kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Piłki Ręcznej AWF w Krakowie
 • 2007 –2012– starszy wykładowca, AWF w Krakowie, Katedra Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych, Zakład Teorii i Metodyki Tenisa i Gier Rekreacyjnych
 • 2007 –2012– Kierownik Zakładu Teorii i Metodyki Tenisa i Gier Rekreacyjnych AWF w Krakowie
 • 1989–2007 – trener tenisa w WKS „Wawel” Kraków
 • 1996–1998 – trener tenisowej kadry Polski dziewcząt do 14 lat

 Wyróżnienia:

 • 2001 r.- laureat nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla szczególnie zasłużonych w dziedzinie propagowania idei kultury fizycznej i sportu wyczynowego
 • 2002 r.- laureat nagrody Minister Edukacji Narodowej i Sportu „W uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej w roku 2002 ” (drużynowe Mistrzostwo Europy podopiecznej).
 • 2002 r.- laureat nagrody Prezydenta Miasta Krakowa dla szczególnie zasłużonych w dziedzinie propagowania idei kultury fizycznej i sportu wyczynowego

Problematyka badawcza

 

 • Optymalizacja procesów doboru i selekcji w piłce ręcznej i tenisie.
 • Struktura procesu szkoleniowego w tenisie.
 • Związki zachodzące pomiędzy poziomem wybranych cech somatycznych, zdolności motorycznych a wynikiem sportowym czołowych tenisistek i tenisistów Polski i świata.
 • Poziom cech somatycznych, wieku i stażu zawodniczego oraz sprawności motorycznej tenisistek i tenisistów na różnym poziomie mistrzostwa tenisowego.
 • Czynniki specyficzne determinujące osiąganie najwyższego poziom mistrzostwa tenisowego na różnym etapie szkolenia.
 • Zróżnicowanie międzypłciowe wybranych parametrów somatycznych i zdolności motorycznych czołowych tenisistek i tenisistów świata.
 • Czynniki determinujące amatorskie uprawianie tenisa

Publikacje:

- do 2008 roku:

- od 2009 roku:

Tematyka zakończonych prac magisterskich