dr Kordian Lach

WYKSZTAŁCENIE

 

2015 r.  tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej

 

2008 - 2009 r.     Studia Podyplomowe w Uniwersytecie Jagielońskim  Zarządzanie organizacjami sportowymi w Unii Europejskiej Tytuł Menadżera Sportu.

1984-1988 r.  Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie Wydział Wychowania Fizycznego kierunek trenerski specjalność pływanie

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2008- praca w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na stanowisku starszego wykładowcy

1997-2007  praca w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na stanowisku  wykładowcy

1988-1997 praca w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie na stanowisku  asystenta

STOPNIE TRENERSKIE I INSTRUKTORSKIE

 • 2012              instruktor pływania osób niepełnosprawnych koncepcji Halliwick
 • 2009               trener klasy mistrzowskiej w pływaniu
 • 2007               instruktor sportu żeglarstwo
 • 2007               instruktor sportu kajakarstwo
 • 2001               trener pływania klasy I
 • 1991               instruktor żeglarstwa deskowego
 • 1991               instruktor żeglarstwa PZŻ

UPRAWNIENIA: Sternik motorowodny, Ratownik WOPR

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ, SZKOLENIA

 • 1998 – 2004      współpraca z Kadrą Olimpijską w Piłce Wodnej
 • 2002 -  staż szkoleniowy w Olimpijskim Centrum Diagnostycznym w Hamburgu
 • 1994 – 2000   praca w zespole metodyczno-szkoleniowym w PZP z Kadrą Olimpijską w Pływaniu
 • 1996 - udział w Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie  z Zespołem Szkoleniowym PZP
 • 1996- 2000 współpraca z prof. Berndem Pansoldem z zakresu testów mleczanowych i oceny stanu wytrenowania zawodników Kadry Narodowej w Pływaniu oraz Szkół Mistrzostwa Sportowego,
 • 2000 - 2008 udział w szkoleniach prof. Reina Haljanda z zakresu biomechaniki ruchu w pływaniu.

Problematyka badawcza:

 • Nauczanie – uczenie się czynności pływackich z uwzględnieniem trzech systemów reprezentacji
 • Odchylenie, niedostatek, błąd w procesie nauczania – strategia postępowania przy korygowaniu błedów
 • Zależności pomiędzy zdolnościami koordynacyjnymi, umiejętnościami technicznymi a wynikiem sportowym
 • Trening pływacki, stopniowane testy mleczanowe i biomechaniczne przy ocenie stanu wytrenowania pływaków
 • Stopniowane testy biomechaniczne do bezinwazyjnego wyznaczania progu TDMA
 • Testy specjalne u piłkarzy wodnych jako ocena stanu wytrenowania
 • Metodyka nauczania żeglarstwa i kajakarstwa.

 Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku