Bardzo prosimy o składanie:

1. Deklaracji wyboru Zespołowych Gier Sportowych dla całego rocznika, którą realizować będą Państwo od II-go semestru studiów. Deklaracja jest do pobrania na stronie internetowej Uczelni - Wydział WFiS / Studia / Dokumenty do pobrania i należy ją złożyć w Dziekanacie do 20.11.2018 roku;

2. Deklaracji wyboru Sportów tylko dla Specjalności Menedżer Sportu, którą realizować będą Państwo  w III i IV semestrze studiów. Deklaracja jest do pobrania na stronie internetowej Uczelni - Wydział WFiS / Studia / Dokumenty do pobrania i należy ją złożyć w Dziekanacie do 20.11.2018 roku;

3. Deklaracji wyboru promotora. Deklaracja jest do pobrania na stronie internetowej Uczelni - Wydział WFiS / Studia / Dokumenty do pobrania i należy ją złożyć w Dziekanacie w pokoju 316 do 30.11.2018 roku;