dr hab. Ewa Dybińska prof. nadzw.

 • Dybińska E. 2004. Wpływ wyobrażeń motorycznych na sprawność uczenia się i nauczania czynności pływackich dzieci 10-cio letnich, Antropomotoryka, AWF Kraków, 27, s. 25 - 36.
 • Dybińska E. 2004. Formation of Selected Co-ordinational and Technical Parameters Resulting from the Training Workloads Applied during the Schooling of 13 year-old Male and Female Swimmers. (w:) J. Szopa, T. Gabryś (red.) Sport training in interdisciplinary scientific researches, Częstochowa 2004, s. 228 – 235.
 • Dybińska E. 2004. The analysis of interrelations between the level of swimming prowess and the level of somatic development as well as motor abilities during specialised workouts. Sport Mokslas – Sport Science, Vilnius, 2004, 1, 13 – 17.
 • Dybińska E. 2004. Optimisation of visual teaching methods of motor activietes, (w:) BIO-psycho-socialne aspekty telesnej a sportovej vychovy na univerzitach, Slovenska Technicka Univerzita v Bratislavie, Bratislava 2004, s. 40 – 45
 • Dybińska E. 2005. The learning and teaching efficiency of swimming as related to selected somatic predispositions, (In:) Scientific of Human Movement and Sport Practice, Sports Kinetic, Rimini 2005, s. 121.
 • Dybińska E. 2005. Przekaz informacji wzrokowej w nauczaniu czynności pływackich jako kryterium skuteczności procesu dydaktycznego, (w:) R. Bartoszewicz, T. Koszczyc, A. Nowak - Dydaktyka Wychowania Fizycznego nr 7, Dydaktyka wychowania fizycznego świetle potrzeb edukacyjnych, Wydaw. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
 • Dybińska E. 2005. The content of visual information communication and its role for creation of mental programmes during teaching of motor activities, Human Movement, Wrocław, Volum 6, nb. 2.
 • Dybińska E. 2006. Selected somatic and functional factors and the speed of learning and teaching of swimming activities to ten-year-old children. (w:) Mołodaja Sportiwna Nauka Ukrainy, T. 1. Lwów, 454 – 460.
 • Dybińska E. 2006. Somatic conditions vs swimming efficiency of 11-year-old boy and girl swimmers during the first year of the swimming training process. ANNALES UMCS, MEDICINA, SECTIO D, VOL. LX, SUPPL. XVI, N 2, LUBLIN, s. 24 – 28. .
 • Dybińska E. 2006. Freight level assessment and efficiency of learning to swim by junior school children. Movement and Health, Opole Univeristy of Technology, Opole 2006, 249 – 255.
 • Dybińska E. 2008, Kucia – Czyszczoń K,  Co-ordination abilities and sports result of 11 – 12 year-old swimmers, [w:] K. Zatoń, M. Jaszczak “Science in Swimming II”, AWF Wrocław, 69 – 78.
 • Dybińska E., Sterkowicz S. 2008, Motivation of young swimmers of both sexes, [w:] K. Zatoń, M. Jaszczak “Science in Swimming II”, AWF Wrocław, 154 – 160.
 • Dybińska E., Haljand R. 2009. Analysis of starts of the world champion Otylia Jędrzejczak in 100 and 200 m distances in butterfly stroke on the European Swimming Championships in Debreczyn (2007), [w:] red. D. Umiastowska Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Tom 13.Wydaw. Promocyjne „Albatros”, Szczecin, s. 233 – 246.
 • Dybińska E., Kaca M. 2009. The importance of quality visual and verbal information transfer in teaching swimming processes among students from the university school of physical education in Cracow, Antropomotoryka 2009, Vol. 19, nr 47, s. 49 – 58.
 • Dybińska E., Kaca M. 2009. Wpływ wzbogaconego przekazu informacji wizualno-werbalnej na efekty uczenia się i nauczania techniki pływania kraulem na przykładzie studentów AWF w Krakowie, Sporty Wodne i Ratownictwo, Radom, Volume. 1/2009, 12–19.
 • Dybińska E. 2009. Intellectualizing in teaching and learning swimming activities as seen by students of the AWF, Krakow, [w:] J. Daniluk (red.), Education vs. wellness, Lublin, 147–156.
 • Dybińska E.,  Widło D. 2010.Analysis of the kinematic size parameters applicable to the special skills of 13–year old swimmers, [w:] D. Umiastowska “Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” Wydaw. Uniwersytet Szczeciński PTNKF.  Szczecin, s. 317 – 326.
 • Dybińska E. 2011. Uczenie się i nauczanie pływania. Zagadnienia wybrane. Podręczniki i Skrypty nr 32. AWF Kraków.
 • Dybińska E. 2011. Physical fitness of professional soldiers from Resovia district in years 2008, 2009 to specific age groups, [w:] M. Sokołowski (edited) A diagnosis of physical fitness in the contemporary army, Series Monograph No 2, s. 58–67.
 • Dybińska E., Kucia K., Kaca M. 2011. Wybrane determinanty morfologiczne sprawności specjalnej w sporcie ratowniczym. , [w:] M. Napierała, A. Skalny, W. Żukow (red.) Stan, perspektywy i rozwój ratownictwa, kultury fizycznej i sportu XXI wieku, Bydgoszcz.
 • DybińskaE., Kucia–Czyszczoń K. 2011.  Analiza zmian wielkości parametrów kinematycznych w odniesieniu do predyspozycji somatycznych i funkcjonalnych młodych pływaczek i pływaków. [w:] J. Tatarczuk (red.) Dobrostan w różnych fazach życia, Wydaw. Neurocentrum w Lublinie, s. 33–52.
 • Dybińska E., Kucia–Czyszczoń K., Bielatowicz J. (2011) Efficiency of kinematics parameters in 100 individual medley test among 14- years old swimmers from Championship Schools in Kraków. [w:] K. Zatoń, M. Jaszczak (ed.) SCIENCE IN SWIMMING, t. III. Wydawnictwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław,  72-81.
 • Kucia–Czyszczoń K., Dybińska E.: (2011). Quantitativecriteria of swimming techniquesusing multi-camera registration system on the example of, among 13-14 year old girls [w:] K. Zatoń, M. Jaszczak (ed.) SCIENCE IN SWIMMING, t. III. Wydawnictwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, 82 – 93.

dr Marcin Kaca

 • Kaca M. Ratownictwo wodne i zagrożenia występujące nad morzem w opinii osób wypoczywających nad wodą w rejonie gminy Rewal, X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” Szczecin-Brzózki 2005, s. 250 – 256.
 • Kaca M., Dybińska E. Warunki Zapewnienia Bezpiecznego korzystania z kąpielisk nadmorskich w oparciu o opinię osób wypoczywających nad wodą. materiały pokonferencyjne „Moloda Sportiwna Nauka Ukrainy” Lwów 2006, tom 10, w.4,1 s. 391-396.
 • Dybińska E., Kaca M. Efektywność uczenia się i nauczania czynności pływackich w świetle samooceny. Antropomotoryka 36/2006, s. 63 – 70.
 • Dybińska E., Kaca M. Self-Assessment as a Criterion of Efficiency in Learning and Teaching Swimming. Human Movement 2007, vol. 8 (1) s. 39-45
 • Kaca M. Opinie i postawy osób wypoczywających nad morzem wobec służb ratowniczych i występujących zagrożeń. Sporty Wodne i Ratownictwo vol. 2 Radom 2007, s. 13 – 20.
 • Kaca M., Dybińska E. Ocena adaptacji małych dzieci do środowiska wodnego.. [w:]  J. Ślężyński (red.) Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej. Zeszyty Metodyczno Naukowe 23. Wyd. AWF Katowice 2007, s. 27 – 36.
 • Sterkowicz S., Kaca M. Samoobrona ratownika WOPR w bezpośrednim kontakcie z tonącym. Materiały Pokonferencyjne Kraków-Piekary 2007 „Aktywność i Bezpieczeństwo w Środowisku Wodnym” s. 37-43.
 • Kaca M. Uwarunkowania, motywy i opinie o uczestnictwie dzieci we wczesnej adaptacji do środowiska wodnego. Aktywność Ruchowa Ludzi w Różnym Wieku. T. 11 cz. I, Szczecin 2007. Wydawnictwo „Albatros”, s. 30 – 37.
 • Dybińska E., Kaca M. Self-assessment of swimming techniques In term of noticeable kinesthetic impressions and self-observation.  Antropomotoryka nr 40/2007, s. 41 – 51.
 • Sterkowicz S., Ambroży T., Kaca M. Propozycja rozwiązań technicznych dotyczących umiejętności uwalniania się od chwytów i objęć w bezpośrednim kontakcie ratownika WOPR z osobą tonącą, Nowe Standardy WOPR. Radom 2008;

dr Katarzyna Kucia – Czyszczoń  

 • Katarzyna Kucia, Ewa Dybińska, „Efektywność nauczania i doskonalenia technik pływania przy wykorzystaniu możliwości adaptacyjnych nowoczesnych przyborów i sprzętu treningowego” [w:] „Efekty Kształcenia i Wychowania w Kulturze Fizycznej” J.Ślężyński (red.) Zeszyty Metodyczno-Naukowe nr 23. AWF Katowice 2007, str 15-25.
 • Kucia K. Dybińska E.„Wpływ zróżnicowanych bodźców treningowych na poziom parametrów funkcjonalnych oraz wskaźników kinematycznych wśród 11 – 15 letnich pływaków i pływaczek” [w:] Kwartalnik „Sporty Wodne i Ratownictwo” Zimowa Szkoła Sportów Wodnych Ratownictwa, Rekreacji i Rehabilitacji w wodzie, Politechnika Radomska 2007, str. 80-87.
 • Kucia-Czyszczoń K., Dybińska E. „ Skuteczność informacji wizualno-werbalnej jako jednego z komponentów doskonalenia sportowej techniki pływania”, Szczecin 2007, materiały pokonferencyjne „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”- praca przyjęta do druku.
 • Kucia-Czyszczoń K., Dybińska E. „ Taktyczna strategia wyścigu pływackiego w oparciu o metodę prognozowania wyniku sportowego Haljanda”, AKS s.c. Radom 2008 „Sporty Wodne i Ratownictwo” Kwartalnik Volume 1/2008, str. 23-29.
 • Kucia-Czyszczoń K., Dybińska E.: (2008) „Co-ordination Abilities and Sports Result of 11-12 –year-old Swimmers”, [w:] K. Zatoń, M. Jaszczak „Scence In Swimming II” AWF Wrocław, p.154-160.
 • Kucia-Czyszczoń K., Dybińska E.: (2009) “Analysis of kinematic parameters in the free stroke of the player Jan Smoliński from UKP 'Unia Oświęcim’on the basis of a multi-camera swimming techniques registration system” [w:] E. Rutkowska (red.) Wellness andSuccess In Sport, Wydawnictwo Neurocentrum, Lublin,73-89.
 • Dybińska E., Kucia-Czyszczoń K.,:(2009) „Znaczenie testu 3x200 m „Snap-Shot” dla oceny w treningu 16-18 letnich pływaczek i pływaków SMS w Krakowie” [w:] D. Umiastowska (red.) Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Tom 13. Wydaw. Promocyjne „Albatros”, Szczecin, s. 297 – 308. [w:] D. Umiastowska (red.) Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, T. 13, Szczecin, s. 296 – 308.
 • Kucia-Czyszczoń K., Dybińska E.: (2009) „Relacja pomiędzy krytyczną prędkością pływania oraz krytyczną częstotliwością cykli ruchowych, jako techniczne kryterium stosowane w treningu pływaków” [w:] D. Umiastowska (red.) Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”, T. 13, Szczecin s. 308 – 319.
 • Kucia-Czyszczoń K., Dybińska E., Ambroży T: (2009) “Computer method of recording and analyzing of the planned training overload and carried out in the process of swimming training” [w:] J. Bergier (red.)  Wellness and success, Wydawnictwo Neurocentrum, Lublin 165 – 176.
 • Kucia-Czyszczoń K., Dybińska E.:(2009) „Zastosowanie w treningu pływackim wielo-kamerowego systemu rejestracji obrazu jako narzędzia do analizy parametrów techniki pływania”  [w:] Sporty Wodne i Ratownictwo, Volume 1/2009, s. 20 – 30.
 • DybińskaE., Kucia–Czyszczoń K., Buła–Adamczyk K.: (2010) Próba oceny struktury techniki ruchu w odniesieniu do wyniku sportowego na dystansie 100 m stylem zmiennym 14-letnich zawodniczek reprezentantek regionu małopolskiego” [w:] J. Tatarczuka (red.) Dobrostan, środowisko i sukces sportowy, Wydaw. Neurocentrum w Lublinie, 93–118.
 • Kucia–Czyszczoń K., DybińskaE. (2010): Wielkości parametrów kinematycznych a wynik sportowy w oparciu o wielo-kamerowy system rejestracji techniki pływania 14-sto letnich pływaczek” [w:] J. Tatarczuk (red.) Dobrostan, środowisko, sukces sportowy, Wydaw. Neurocentrum w Lublinie, 53–92.
 • DybińskaE., Kucia–Czyszczoń K., Bielatowicz J. (2011) Efficiency of kinematics parameters in 100 individual medley test among 14- years old swimmers from Championship Schools in Kraków. [w:] K. Zatoń, M. Jaszczak (ed.) SCIENCE IN SWIMMING, t. III. Wydawnictwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław,  72-81.
 • Kucia–Czyszczoń K., DybińskaE.: (2011). Quantitative criteria of swimming techniques using multi-camera registration system on the example of, among 13-14 year old girls [w:] K. Zatoń, M. Jaszczak (ed.) SCIENCE IN SWIMMING, t. III. Wydawnictwo Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław, 82 – 93.
 • DybińskaE., Kucia–Czyszczoń K., Biernacki T. (2011) Czas reakcji a wynik sportowy na dystansie 100 m stylem zmiennym wśród 12 – 16 letnich pływaków i pływaczek reprezentantów regionu małopolskiego. [w:] K. Markocka–Mączka (red.) Społeczne uwarunkowania dobrostanu w niepełnosprawności, Wydaw. Neurocentrum w Lublinie, 10–26.

dr Andrzej Ostrowski

 • Dybińska E., Ostrowski A., Wybrane predyspozycje koordynacyjne, a postępy w uczeniu się czynności pływackich wśród 10 letnich dzieci. „ Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole” pod red J. Migasiewicz i K. Zatoń, Wydawnictwo AWF Wrocław, 2004 r.
 • Ostrowski A., Dybińska E.,. Postępy pływackie 10 letnich dzieci o różnym poziomie umiejętności wstępnych. „ Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole”. Pod red J. Migasiewicz i K. Zatoń. Wydawnictwo AWF Wrocław, 2004.
 • Ostrowski A. Poziom lęku przed wodą u dzieci 10 letnich jako czynnik umożliwiający przewidywanie szybkości uczenia się pływania. (w: ) Bartosiewicz,R., Koszczyc T., Nowak A. Dydaktyka wychowania fizycznego w świetle współczesnych potrzeb edukacyjnych. AWF Wrocław 2000.
 • Juszkiewicz M., Ostrowski A., Aktywność sportowa i rekreacyjna młodzieży pochodzącej z różnych miejscowości realizowana przed rozpoczęciem studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Wydawnictwo Promocyjne „Albatros” Szczecin, 2005 r.
 • Ostrowski A. Umiejętności pływackie dzieci 10 letnich i ich wpływ na efekty zorganizowanej nauki pływania. Wydawnictwo Promocyjne „Albatros” Szczecin, 2005 r.
 • Ostrowski A. Poziom lęku przed wodą jako czynnik warunkujący uczestnictwo w nauce pływania (w:) Śladkowski W. Annales Uniwersitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin 2006.
 • Ostrowski A. Niedyspozycje zdrowotne 10 letnich dzieci i ich wpływ na efekty nauki pływania. (w: ) Śladkowski W. Annales Uniwersitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin 2006.
 • Ostrowski A. W poszukiwaniu różnic w budowie ciała dzieci 10 letnich Krakowa w 1982 i 2002 roku. (w:) Śladkowski W. Annales Uniwersitatis Marie Curie-Skłodowska Lublin 2006.
 • Ostrowski A. Żeglarstwo jachtowe – podręcznik metodyczny. 1998 r. Wydawnictwo COS Warszawa. 1
 • Ostrowski A. Zabawy i rekreacja w wodzie. 2003 r. Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

dr  Marek Strzała 

 • Strzała M., Tyka A., Żychowska M. Reliability o invasive and non-invasive anaerobic threshold estimation in young swimmers. Journal of Human Kinetics volume 12, 2004, 135-146.
 • Strzała M., Tyka A., Żychowska M., Woźnicki P. Components of physical work capacity, smatic variables and technique in relation to 100 and 400m time trials in young swimmers. Journal of Human Kinetics volume 14, 2005, 105-116.
 • Marek Strzała, Aleksander Tyka, Piotr Krężałek - Physical endurance and swimming technique in 400 metre front crawl race Journal of Human Kinetics volume 2007, vol. 18, (2): 73–86.
 • Marek Strzała, Aleksander Tyka, Piotr Krężałek - Crucial swimming velocity parameters in 2000 m front crawl performance Human Movement2007, vol. 8, (1): 15–20.
 • Marek Strzała, Aleksander Tyka, Piotr Krężałek - Swimming technique and biometric and functional indices of young swimmers in relation to front crawl swimming velocity Human Movement2007, vol. 8, (2): 112–119
 • Marek Strzała, Aleksander Tyka - Shaping of physical endurance and front crawl swimming technique indices in swimmers after half year training period Medicina Sportiva 2007, vol.11, (3): 88–96.
 • Marek Strzała, Aleksander Tyka - Physical endurance, somatic indices and swimming technique parameters as determinants of front crawl swimming speed at short distances in young swimmers Medicina Sportiva 2009, vol.13, (2): 99–107.
 • Marek Strzała, Piotr Krężałek - Body attack angle in front crawl swimming performance in young swimmers Human Movement 2010, vol. 11, (1)  23–28.
 • Marek Strzała, Zbigniew Rolski, Zbigniew Szyguła - Triada zaburzeń u kobiet uprawiających sport – nieprawidłowe łaknienie, brak miesiączki i osteoporoza Medicina Sportiva Practica 2010, vol. 11, (1) 1–7.
 • Marek Strzała, Andrzej Ostrowski, Zbigniew Szyguła - Altitude training and its influence on the physical endurance level in swimmers Journal of Human Kinetics, vol. 11, nr 28 (2011), s.91-105.
 • Andrzej Ostrowski, Mirosław Juszkiewicz, Marek Strzała, Grzegorz Zieliński -Niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia podczas nurkowania z zatrzymanym oddechem w wodach mórz tropikalnych Medycyna Praktyczna nr 9 Vol. 247 (2011) s. 91-102.

mgr Lesław Gadacz

 • Gadacz L. Malinkiewicz M. Salwierak Z. „Vademecum żeglarza deskowego”, Wydawnictwo DEKA, Kraków 2000.

mgr Kordian Lach

 • Rolski Z., Lach K.(2006): „Obciążenia treningowe w rocznym cyklu treningowym i ich wpływ na zmiany parametrów biomechanicznych w stylu zmiennym u 12 – 13 letnich pływaków i pływaczek”. W-wa,  PTNKF, 3, 203-206.
 • Rolski Z., Lach K.(2006): „Zróżnicowanie wskaźników koordynacyjno – technicznych i krzywych mleczanowych pod wpływem treningu w górach u pływaków i pływaczek stylu klasycznego”. W-wa, PTNKF, 3, 206-209.
 • Rolski Z., Lach K.(2007) : „Stopniowany test z liderem dźwiękowym jako narzędzie do oceny techniki i bezinwazyjnej oceny progu TDMA u pływaków”. W-wa,  PTNKF, 4, 175-178.
 • Lach K., Rolski Z., Spieszny M.(2008) : The evaluation of the special motor fitness of the Polish Reprezentatives in the water polo. Zapadoćeska Univerzita Plzeń ,,Games 2008”, 140-145.

mgr Zbigniew Salwierak

 • Gadacz L. Malinkiewicz M. Salwierak Z. Vademecum żeglarza deskowego, wyd. DEKA, Kraków 2000.