• Studium Wychowania Fizycznego przy UJ do 1948/49
  Mgr Tadeusz Sztolf, mgr Adam Roch–Kowalski, mgr Maria Bargielska, dr Helena Kubalska, mgr Alina Łukowska, mgr Edward Mróz
 • Studium Wychowania Fizycznego przy Akademii Medycznej 1949/50
  Mgr Tadeusz Sztolf, mgr Adam Roch–Kowalski, mgr Maria Bargielska, dr Helena Kubalska, mgr Alina Łukowska, mgr Edward Mróz, mgr Aleksander Szczurek
 • Zakład Pływania WSWF 1951-1973
  Doc. dr Aleksander Orchowski, dr Jadwiga Grochal, dr Antoni Brochacki, mgr Józef Bobrek, mgr Andrzej Wójcicki, dr Janusz Bierzgalski, dr Zbigniew Nazimek, mgr Wacław Kowalski, mgr Marek Babulski, mgr Krystyna Niklińska
 • Zakład Sportów Wodnych AWF 1974-1984
  Doc. dr Aleksander Orchowski, dr Jadwiga Grochal, mgr Wacław Kowalski, mgr Andrzej Wójcicki, dr Ewa Pasławska – Dybińska, mgr Władysław Łysak, dr Izabela Gedl – Pieprzyca, mgr Jerzy Buwaj, mgr Tadeusz Ciepielowski, mgr Alicja Pisarska – Kisielewska, mgr Jan Gressel, mgr Jacek Pietruszka, mgr Aleksander Romański, dr Mirosław Juszkiewicz, mgr Kordian Lach, dr Zbigniew Rolski
 • Katedra Sportów Wodnych 1985–1990
  Doc. dr Aleksander Orchowski, dr Jadwiga Grochal, mgr Wacław Kowalski, mgr Andrzej Wójcicki, dr Ewa Dybińska, dr Izabela Gedl – Pieprzyca, mgr Tadeusz Ciepielowski, mgr Alicja Kisielewska, dr Mirosław Juszkiewicz, mgr Kordian Lach, dr Zbigniew Rolski, mgr Ryszard Szul, mgr Ryszard Prokop, mgr Ryszard Tarnawski, mgr Józef Kołodziej, mgr Beata Fariaszewska, mgr Marek Kosiba, mgr Tadeusz Dorywalski, mgr Katarzyna Michalik, mgr Leszek Maj, mgr Alicja Czopek, mgr Maria Jakóbik
 • Zakład Teorii i Metodyki Sportów Wodnych 1990-1991
  Doc. dr Aleksander Orchowski, dr Jadwiga Grochal, mgr Wacław Kowalski, mgr Andrzej Wójcicki, dr Ewa Dybińska, dr Izabela Gedl – Pieprzyca, dr Zbigniew Nazimek, dr Andrzej Ostrowski, , dr Zbigniew Rolski, mgr Alicja Kisielewska, dr Mirosław Juszkiewicz, mgr Tadeusz Ciepielowski, mgr Kordian Lach, mgr Robert Brus, mgr Krzysztof Chołda, mgr Maciej Myszkiewicz , mgr Kazimierz Woźnicki
 • Zakład Pływania i Ratownictwa Wodnego 1992–2001
  Andrzej Wójcicki, dr Ewa Dybińska, dr Izabela Gedl – Pieprzyca, dr Zbigniew Nazimek, dr Andrzej Ostrowski, mgr Tadeusz Ciepielowski, mgr Alicja Kisielewska, dr Mirosław Juszkiewicz, mgr Kordian Lach, dr Zbigniew Rolski, mgr Krzysztof Chołda, mgr Maciej Myszkiewicz, mgr Witold Ziara, mgr Marek Strzała, mgr Kazimierz Woźnicki
 • Zakład Teorii i Metodyki Sportów Wodnych od 2002 do 2008
  dr hab. Ewa Dybińska, dr Izabela Gedl – Pieprzyca, dr Zbigniew Nazimek, dr Andrzej Ostrowski, dr Mirosław Juszkiewicz, dr Zbigniew Rolski, mgr Tadeusz Ciepielowski, mgr Alicja Kisielewska, mgr Kordian Lach, , mgr Witold Ziara, mgr Marek Strzała, mgr Lesław Gadacz, mgr Zbigniew Salwierak, mgr Marcin Kaca, mgr Kazimierz Woźnicki
 • Katedra Teorii i Metodyki Sportów Wodnych od 2008
  dr hab. Ewa Dybińska, dr Izabela Gedl – Pieprzyca, dr Zbigniew Nazimek, dr Andrzej Ostrowski, dr Mirosław Juszkiewicz, dr Zbigniew Rolski, dr Marek Strzała, mgr Tadeusz Ciepielowski, mgr Alicja Kisielewska, mgr Kordian Lach, , dr Witold Ziara, , mgrr Lesław Gadacz, mgr Zbigniew Salwierak, mgr Marcin Kaca, mgr Katarzyna Kucia-Czyszczoń, mgr Kazimierz Woźnicki

Obecnie Katedra Teorii i Metodyki Sportów Wodnych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie zajmuje się kształceniem studentów, na różnych kierunkach i specjalnościach, w obszarze zagadnień związanych z szeroko rozumianą aktywnością ruchową człowieka w środowisku wodnym. Zakres kierunków działań dydaktycznych dotyczy następującej problematyki:

 • kształcenie w zakresie uczenia się i nauczania czynności pływackich,
 • kształcenie nauczycieli pływania, trenerów II klasy sportu pływackiego, instruktorów sportu pływackiego oraz instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością pływanie,
 • szkolenie w zakresie ratownictwa wodnego z możliwością uzyskania stopnia ratownika młodszego,
 • kształcenie specjalistów rehabilitacji ruchowej w zakresie hydrokinezyterapii oraz pływania terapeutycznego,
 • szkolenie – w ramach obozu letniego i zajęć specjalizacji kierunkowej – w zakresie sportów wodnych takich jak: pływanie dystansowe, żeglarstwo, żeglarstwo deskowe, kajakarstwo, z możliwością uzyskania stopnia instruktora w wybranej dyscyplinie sportowej.