W dniu 6. września 2019 (tj. w piątek) odbędzie się odprawa studentów przed praktykami nauczycielskimi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Obecność studentów studiów stacjonarnych jest OBOWIĄZKOWA!

Podczas odprawy będą m.in. przekazywane studentom SKIEROWANIA DO SZKÓŁ.

 

Od godz. 10.00 do 12.00 - aula AWF - odprawa dla studentów II studiów licencjackich WF przed:

1)praktyką nauczycielską w szkole podstawowej w zakresie wychowania fizycznego w klasach 4-8,

2) praktyką nauczycielską w szkole podstawowej w zakresie wychowania fizycznego w klasach 1-3 lub w przedszkolu

 

Od 12.00 do 14.00 - sala "B" - odprawa dla studentów studiów magisterskich WF przed praktyką nauczycielską w zakresie wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej.

Na tę odprawę zapraszam również studentów studiów niestacjonarnych.

 

dr Elżbieta Szymańska,

Kierownik praktyk nauczycielskich na kierunku Wychowanie Fizyczne