ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM REKTORA NR 24/2020 W UCZELNI, W OKRESIE OD 1 CZERWCA 2020 DO ODWOŁANIA OGRANICZA SIĘ DO MINIMUM BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW, KTÓRA JEŻELI JEST KONIECZNA POWINNA ZOSTAĆ POPRZEDZONA USTALENIEM TERMINU TELEFONICZNIE LUB ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ.
W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEJ KOMUNIKACJI ZALECA SIĘ WYKORZYSTYWANIE KORESPONDENCJI MAILOWEJ I KONTAKTÓW TELEFONICZNYCH, A TYLKO W SYTUACJACH WYJĄTKOWYCH W FORMIE PAPIEROWEJ. 
PODOBNE ZASADY OBOWIĄZUJĄ W PRZYPADKU DYŻURÓW DZIEKANA I PRODZIEKANÓW.