prof. Jan Blecharz


pokój 216, tel. 12 683 10 14, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE:
Psychologia sportu, psychologia urazów fizycznych w sporcie, przygotowanie mentalne do zawodów najwyższej rangi, odnowa psychosomatyczna, techniki radzenia sobie ze stresem.

STYPENDIA, GRANTY, UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH
2004-2006 r. – realizacja projektu badawczego finansowanego ze środków AWF w Krakowie (Projekt nr 183/INH/2004)
2008 (wrzesień) Pobyt na Florida State University (USA), na zaproszenie prof. Gershona Tenenbauma.

ODNACZENIA:
- Brązowa Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, 1983 r.;
- Srebrna Odznaka Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej, 1988 r.;
- Medal 70-lecia AWF w Krakowie, 2001 r.;
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2002 r.;
- Złota Odznaka za Zasługi dla Sportu 2004 r.;

NAGRODY:
- Nagroda Zespołowa Stopnia Trzeciego Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu – za skrypt, pt. Przewodnik do ćwiczeń z psycholog, 1984 r.;
- Nagroda Królewskiego Miasta Krakowa w dziedzinie nauki i techniki, za szczególny wkład naukowy w procesie psychologicznego przygotowania zawodników najwyższego wyczynu do zawodów sportowych i godne reprezentowanie nauki krakowskiej w Polsce i poza jej granicami, Kraków, czerwiec 2002 r.;
- Nagroda Zespołowa Pierwszego Stopnia Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej w dziedzinie sportu i kultury fizycznej, Warszawa, 21 stycznia 2002 r.;
- Nagroda Zespołowa Pierwszego Stopnia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w uznaniu zasług za szczególne osiągnięcia w pracy szkoleniowej w roku 2003, Warszawa, 11 grudnia 2003 r.

PROWADZONE ZAJĘCIA: psychologia sportu, psychologia kliniczna i psychoterapia, psychologia ogólna, odnowa psychosomatyczna.

SYLABUSY: w osobnych załącznikach

PUBLIKACJE:
Artykuły:

- publikacje do 2008 roku

- publikacje od 2009 roku

Podręczniki, skrypty:
Zdebski J., Dracz B., Blecharz J. 1983. Przewodnik do ćwiczeń z psychologii. Wydawnictwo Skryptowe. Nr 60. AWF Kraków. S. 159.
Blecharz J. , Zdebski J. 1993. Wybrane aspekty psychologii narciarstwa biegowego. W: Narciarstwo biegowe. Wydawnictwo Skryptowe. AWF. Kraków. Nr 132. S. 27-40.
Pozostałe publikacje naukowe:
Blecharz J. 1986. Wykorzystanie aparatu Aufmerksamkeits –Prüf – Gerät do badań w psychologii sportu. Roczniki Naukowe. Nr 20. AWF. Kraków. S. 11-20.
Zdebski J., Blecharz J. 1986. Ocena poziomu inteligencji niewerbalnej. W: Morfofunkcjonalne i psychiczne uwarunkowania sprawności ruchowej 8-letnich dzieci z Nowej Huty. Zeszyty Naukowe. Nr 41. AWF. Kraków. S. 29-36.
Blecharz J., Fiedor M. 1995. O trafności doboru kryteriów do tak zwanych sportów wczesnych. Trening. Vol. 28. Nr 4. S. 5-10.
Sterkowicz S., Blecharz J. 1996. Dynamika konfliktu na przykładzie analizy zrytualizowanej formy walki. Zeszyty Naukowe WSO im T. Kościuszki „Poglądy i doświadczenia”. Nr 2. Wrocław. S. 199-210.
Blecharz J., Herzig M. 1996. Koncentracja w sporcie. Natura – zakłócenia – trening. W: Przekraczanie umysłem możliwości ciała, Biblioteka trenera, Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu. Warszawa. S. 26-39. Blecharz J., Nowicki D. 2000. Psychologiczne aspekty adaptacji sportowców do zmiennych warunków klimatycznych. Sport Wyczynowy. Nr 7-8. S. 427-428.
Blecharz J. 2000. Praktyczna psychologia sportu, recenzja książki Psychologia sportu-strategie i techniki, Morris T., Summers J. (red.). Warszawa 1988. Sport Wyczynowy. Nr 3-4. S. 423-424.
Blecharz J. 2002. Jak motywować mistrzów? Sport Wyczynowy. Nr 9-10. S. 453-454.
Blecharz J. 2002. Psychologiczne wspomaganie – zakres i skuteczność. Sport Wyczynowy. Nr 3-4. S. 447-448.
Blecharz J. 2004. Motywacja jako podstawa sukcesu w sporcie. W: Psychologia w treningu dzieci i młodzieży. COS. Warszawa. S. 59-72.
Blecharz J. 2006. Psychologia we współczesnym sporcie – punkt wyjścia i możliwości rozwoju. Przegląd Psychologiczny. T. 49. Nr 4. S. 445-462.
Siekańska M., Blecharz J. 2006. Rola psychologa w pracy z dzieckiem uzdolnionym sportowo. Studia Humanistyczne. Nr 6. S. 5-15.
Blecharz J. 2006. Psychological Support and a Sport Injury Situation. Medicina Sportiva. Vol. 10. Nr 4. S. 105-109.
Tyka A.K., Blecharz J., Tyka A. 2007. Goals In sports Career and Motivation as the Measure of Professionalism in Snowboarding. Medicina Sportiva. Vol. 11. Nr 1. S. 27-31.
Blecharz J. 2007. Stereotyp dobrego sportowca a zagrożenia dla zdrowia. W: Drogi i bezdroża sportu i turystyki. Warszawa. AWF. Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Blecharz J., Ostasz A. 2008. Influence of use of Pilates` metod on changes in physical and mental state of woman. W: IMPACT OF A HEALTHY AND UNHEALTHY LIFESTYLE ON WELLNESS. Wydawnictwo NeuroCentrum. Lublin. (
Blecharz J. 2008. Welness and life quality after catastrophic sport injury – case study . W: WELLNESS, QUALITY OF LIFE, AND CARE IN SICKNESS AND DISABILITY. Wydawnictwo NeuroCentrum. Lublin.
Polskiej. S. 398-404.
Blecharz, J., Siekańska M., 2010. Radzenie sobie z emocjami we wczesnych stadiach rozwoju sportowego, [w:] M. Krawczyński (red.) Psychologia sportu dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia. Gdańsk: Pomorska Federacja Sportu.
Blecharz, J., 2010. Psychologiczne aspekty uprawiania biegów sportowych, [w:] Sz. Krasicki (red.) Narciarstwo Biegowe. Studia i monografie nr 63, AWF Kraków. s. 69-85.
Blecharz, J., 2010. Psychologia sprawdza się (najlepiej) w praktyce. Praktyczna psychologia sportu, czyli jaka? – rozmowa z prof. J. Blecharzem, Sport Wyczynowy, nr 3, s. 171-180.
Inne:
Blecharz J., Popławski W. 1979 Praca psychologa z grupą sportową. Lekkoatletyka , Nr 3. S.7-8.
Blecharz J. 1987. Kontuzja sportowe i jej konsekwencje. Analiza psychologiczna. Koszykówka. Nr 4. S 8-12.
Blecharz J. Psychologia narciarskich skoków. Charaktery. Marzec, 2001. S. 8-9.
Blecharz J. Biofeedback pozwala lepiej samo-kontrolować procesy zachodzące w organizmie. Puls medycyny. Nr 20. 21 listopad 2001. S. 7.
Blecharz J. 2002. Dwa lata współpracy. Magazyn Olimpijski. S. 23-24.
Blecharz J. Kop dla Małysza. Charaktery. Maj 2002. S. 34-33.
Blecharz J. 2003. Mój hit to KOP, Polityka nr 28 (28.07.20003). S. 82-83.
Blecharz J. 2003. Za co kochamy mistrzów. Program Turnieju Idea Prokom Open w 2003 r. S. 40-42.
Blecharz J. 2004. Prawdziwy mistrz wygrywa więcej niż jeden raz. Harvard Business Review. Edycja Polska. Luty 2004, 42-49.
Blecharz J. 2004. Czas mistrzów. Charaktery. Lipiec 2004. S. 8-12.
Blecharz J. 2004. Co sport daje i zabiera. Charaktery. Wrzesień 2004. S 43.
Blecharz J., Siekańska M. 2005. Magiczny trójkąt: dzieci – rodzice – trener. Forum trenera. 2005. Nr 3. S. 24-27.
Blecharz J. 2006.Psychologia kopania. Charaktery. Czerwiec. 2006. S. 32-34

KONFERENCJE w roku 2010:
1). Konferencja naukowa na temat: Psychologiczne aspekty wykonawstwa muzycznego. Wystąpienie pt. „Przydatność technik psychoregulacyjnych w przygotowaniu do wykonawstwa muzycznego”.
2) VI Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Psychologii Behawioralnej, 19-20 marca 2010 r., Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej, Sekcja Psychologii Międzykulturowej Koła Naukowego Studentów Psychologii UJ.
3). Ogólnopolska Konferencja Naukowa z Udziałem Gości Zagranicznych pt.„Praktyczna Psychologia Sportu: Psychologiczne aspekty optymalizacji treningu sportowego i zdrowotnego”; 14-15 maja, Kraków. Organizatorzy: Zakład Psychologii AWF w Krakowie, Polska Akademia Nauk (PAN).
- Udział w organizacji konferencji (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji).
- Prowadzenie sesji naukowej w ramach konferencji.
- Prowadzenie warsztatu: „Brief counseling w sporcie wyczynowym”.
4). Konferencja pt. „Coaching – koncepcje, badania, wdrożenia”, Wrocław, 28.05.2010.
Referat pt: „Efekt Pigmaliona w relacjach trener-zawodnik” (J. Blecharz – prezentujący referat; M. Siekańska- współautor)
5). II Międzynarodowy Kongres „MENTALE STÄRKEN”, 21-24.X.2010, Heidelberg, Niemcy. Organizator: Milton Erickson Institute z siedzibą w Rottweil (Niemcy).
Współprowadzenie warsztatu pt. Psychological support of athletes after sustaining sport injury (prow. Jan Blecharz, Małgorzata Siekańska). 37 europejskich punktów edukacyjnych
6). Udział w Sesji naukowej pt. Psychologiczne i filozoficzne aspekty Wolności w sporcie, zorganizowanej w Auli AWF w Krakowie w dniu 4 listopada, 2010 r. w ramach obchodów Dni Jana Pawła II 2010 Wolność, 2-10 listopada, 2010 r.
- prowadzenie panelu oraz wystąpienie pt. „Stereotypy dobrego sportowca a zagrożenia dla wolności”.