ur. w 1943 r.

mgr wf – 1965r. /WSWF Kraków/

mgr pedagogiki – 1973 /WSP Kraków/

dr nauk o wychowaniu fizycznym – 1977r.

dr hab. nauk o kulturze fizycznej – 1990 r.

prof. nadzw. w AWF Kraków – 1993 r.

 

Praca zawodowa

 

1965 – 1966    nauczyciel wf w Technikum Gospodarczym w Krakowie

1966 – 1974    nauczyciel wf w Studium Wychowania Fizycznego AGH w Krakowie

1974 – 1981    wykładowca, a od 1977 adiunkt w Zakładzie Lekkiej Atletyki AWF Kraków

1981 – 2013    adiunkt, a od 1993 prof. nadzw. w Katedrze Teorii i Metodyki WF

od 1.X.2013     prof. nadzw. w Zakładzie Pedagogiki Instytutu Nauk Społecznych AWF Kraków

 

Praca organizacyjna

 

1976-     1977         Z-ca Dyrektora Instytutu WF i Sportu

1987 – 1993         Prodziekan Wydziału WF

1993 – 1996         Dziekan Wydziału WF

1996 – 1999         Prorektor ds.  studenckich

1999 -  2005         Rektor AWF Kraków

Zainteresowania naukowo – badawcze 

 • Uwarunkowania efektywności i kierunki modernizacji szkolnego i akademickiego systemu wychowania fizycznego.
 • Rola, zasięg i charakter pozalekcyjnych i pozaszkolnych form wychowania fizycznego dzieci i młodzieży.
 • Struktura czynności nauczyciela i uczniów oraz interakcji między nimi w trakcie zajęć wychowania fizycznego.
 • Postawy wobec kultury fizycznej dzieci i młodzieży.
 • Budżet czasu i gospodarowanie czasem wolnym przez młodzież szkolną i akademicką.

Najważniejsze publikacje naukowe i dydaktyczne

 1. Postulowane, założone i rzeczywiste funkcje wychowania fizycznego w przygotowaniu do uczestnictwa w kulturze fizycznej, AWF Kraków 1990 (rozprawa habilitacyjna)
 2. Pedagogiczne aspekty realizacji poszerzonego programu wychowania fizycznego (współautor L. Michalik), w: Dzieci zakopiańskie w świetle wieloaspektowych badan, red. S. Krasicki, AWF Kraków, 2004. s. 61.
 3. Henryk Jordan – humanistyczne wyzwanie naszych czasów, red. Marian Bukowiec, AWF Kraków 2007
 4. Jordanowskie idee zdrowia i wychowania fizycznego (100 lat później), red. Marian Bukowiec, Bożena Zawadzka, Kielce 2008,
 5. Kultura fizyczna i edukacja (red.). Księga pamiątkowa dedykowana prof. Henrykowi Grabowskiemu, AWF Kraków 2010
 6. Wychowanie fizyczne, sport i turystyka (poradnik dla studentów uczelni technicznych), red. M. Bukowiec, J. Fuk, T. Rokossowski, AGH Kraków, 1981
 7. Wypisy do ćwiczeń z teorii wychowania fizycznego (wybór i opracowanie), AWF Kraków, 1992
 8. Profesor Maciej Demel Doktor honoris causa Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, AWF Kraków, 1993
 9. Metody badań pedagogicznych w wychowaniu fizycznym, (W:) Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej, red. H. Grabowski, AWF, Kraków 1996, s. 85