W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych do końca semestru letniego realizacja części zajęć praktycznych z niżej wymienionych przedmiotów zostaje przeniesiona na wrzesień 2020 roku:

SPORT
2 semestr    

- Pierwsza pomoc - 6 godzin
- Teoria i metodyka sportów indywidualnych – Rolkarstwo - 4 godziny

WYCHOWANIE FIZYCZNE studia I stopnia
4 semestr
- Praktyka psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej - w dniach 7-9 września
- Odnowa biologiczna z podstawami masażu (Trener personalny) - 3 godziny
Wrotkarstwo (Trener personalny) - 4 godziny

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH
2 semestr
- Pierwsza pomoc z metodyką - 10 godzin
- Teoria i metodyka sportów indywidualnych – Pływanie - 10 godzin
- Teoria i metodyka sportów  indywidualnych – Rolkarstwo - 4 godziny
- Teoria i metodyka sportów indywidualnych – Sporty walki - 6 godzin
- Teoria i metodyka sportów  zespołowych  – Piłka siatkowa - 4 godziny
- Trening fizyczny w terenie z metodyką - 4 godziny
4 semestr
- Masaż - 8 godzin
- Techniki i taktyka interwencji z metodyką - 14 godzin
- Pływanie ekstremalne z metodyką - 10 godzin

Pozostała część ww. zajęć realizowana jest w sposób zdalny, a termin ich pierwszego zaliczenia zostaje przedłużony do dnia 30 września 2020 roku. Szczegółowy harmonogram zajęć, które będą się odbywać we wrześniu, zostanie opracowany w późniejszym terminie.

Zaliczenia i egzaminy z pozostałych przedmiotów odbywać się będą w sposób zdalny w terminach zgodnych
z harmonogramem roku akademickiego 2019/2020.


Dziekan
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. Michał Spieszny, prof. AWF