Nowości

Proszę zapoznać się z nowym harmonogramem zajęć dostępnym na stronie internetowej. Wszystkie zajęcia praktyczne od grudnia 2020 odbywają się stacjonarnie! W harmonogramie zjazdów dla I roku mgr został ujęty dodatkowy zjazd w styczniu (7-9.01.2020)- poświęcony na odrabianie zajęć praktycznych, które dotychczas się nie odbyły z powodu pandemii.
II rok studiów mgr - przedmioty praktyczne do odrabiania zostały wkomponowane w zjazdy grudniowe.