dr hab. Halina Zdebska, prof. nadzw.

Ukończyła (z wyróżnieniem) studia na kierunku trenerskim w AWF im. B.Czecha w Krakowie (1983 r.), uzyskując tytuł magistra sportu i stopień trenera II klasy piłki siatkowej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego (AWF Kraków 1984 r.). W 1995 r. uzyskała stopień doktora, a w 2009 r. – doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej. Od początku pracy zawodowej związana z Zakładem Teorii i Metodyki Piłki Siatkowej (2004-2012 kierownik Zakładu). Członek Senatu oraz Rady Wydziału WF i Sportu. 

Wykładowca UJ ( Studia Podyplomowe Zarządzenie organizacjami sportowymi - od 2000 r.), ekspert Centrum Kształcenia Menedżerów przy Wyższej Szkole Edukacji w Sporcie( (Wisła). Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych, przewodnicząca Klubu Fair Play PKOL, redaktor naczelna „Studiów Humanistycznych” członek Rady Programowej TS „Wisła” .

Autorka kilkudziesięciu opracowań naukowych z zakresu historii i filozofii sportu, olimpizmu oraz teorii zespołowych gier sportowych, w tym książek: Bohater sportowy ( 1996, 1997, 2007); Uzarowicz J., Zdebska H., Piłka siatkowa : program szkolenia dzieci i młodzieży( 1998); Zdebska H., Mistrzowie nart(2000); Stanowski A., Zdebska H., Małysz: Bogu dziękuję (2001); Kasza W., Zdebska H., Piłka siatkowa. Obrona pola w ujęciu taktycznym (2007); Zdebska H., Istota i wartości zespołowych gier sportowych(2008)

Współautorka programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży o zasięgu ogólnopolskim ( dla szkół mistrzostwa sportowego), zatwierdzonego przez MEN w 2000 r. Przez wiele lat związana ze sportem akademickim (najpierw jako siatkarka AZS AWF Kraków, trener grup młodzieżowych, a później członek Zarządu AZS AWF). 

Od 1995 r. ściśle współpracuje z polskim i międzynarodowym ruchem olimpijskim. W latach 1995- 2000 członek Komisji Kultury i Edukacji PKOL oraz Koła Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej, członek Polskiej Akademii Olimpijskiej (od 2001). W latach 1996-98 członek Zespołu Konsultacyjnego ds. Programu Kulturalnego i Edukacyjnego ”Zimowa Olimpiada 2006”, działającego przy Biurze Strategii Olimpijskiej w Krakowie, sekretarz Małopolskiej Rady Olimpijskiej PKOL w Krakowie (2000-2004, aktualnie członek prezydium). Odbyła też kilkutygodniowe staże w Międzynarodowej Akademii Olimpijskiej w Olimpii (Grecja) – 1996 r., 2001 r., 2008 r., 2010 r..

 Poza działalnością stricte naukową uprawiała również publicystykę sportową na łamach "Magazynu Olimpijskiego", "Tempa", "Dziennika Polskiego", "Akademickiego Przeglądu Sportowego", "Sportowego Stylu". Laureatka prestiżowych nagród: „ Brązowego Wawrzynu Olimpijskiego PKOL`1996” (w kategorii prac naukowych i popularno-naukowych) oraz nagrody Prezydenta Miasta Krakowa „Przyjaciel Sportu `2002”.

Znajomość języków obcych: angielski, rosyjski. Zainteresowania: muzyka poważna, teatr, literatura, sport.

Dzieci: Joanna (24 l .) i Wojciech (22 l.) – studenci Akademii Muzycznej w Krakowie.

Problematyka badawcza:

Interdyscyplinarna analiza kultury fizycznej (nauki humanistyczne - filozofia sportu, socjologia sportu, pedagogika sportu, historia sportu), szczególnie zagadnień z zakresu:  aksjologii, biografistyki, teorii zespołowych gier sportowych, olimpizmu, fair play.

Publikacje

- do 2008 roku:

- od 2009 roku: