mgr Marek Malinkiewicz

Trener II klasy w piłce nożnej. Instruktor dyscypliny sportu: tenis stołowy, narciarstwo alpejskie, żeglarstwo, a także instruktor związkowy: narciarstwa zjazdowego SIiTPZN, żeglarstwa deskowego PZŻ. Sternik jachtowy (staż do j.st.m), sternik motorowodny.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, którą ukończył z wynikiem bardzo dobrym w 1981 r. Do 1986 roku pracował jako nauczyciel wf. Równolegle z pracą w szkolnictwie był zatrudniony jako trener piłki nożnej zespołów młodzieżowych w MKS „Krakus”, które z wieloma sukcesami szkoleniowymi prowadził do 1989 roku. W okresie 1986 do 1989 pracownik Studium Wychowania Fizycznego Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie na stanowisku asystenta. Od października 1989 roku pracownik Akademii Wychowania Fizycznego na Wydziale Turystyki i Rekreacji. Od 1992 roku wykładowca na Wydziale Wychowania Fizycznego. Podyplomowe studia trenerskie ukończył w 1990 roku. Czynny instruktor współpracujący z innymi Uczelniami realizującymi w ramach programu nauczania obozy sportowe. Nauczyciel dyscyplin sportów letnich i zimowych dzieci, młodzieży i dorosłych. Jest pomysłodawcą, organizatorem i opiekunem powołanej w 2001 roku sekcji tenisa stołowego AWF MLA, której zawodnicy nieprzerwanie od lat reprezentują AWF w turniejach Mistrzostw Małopolski Szkół Wyższych, uzyskując najwyższe lokaty w klasyfikacji końcowej oraz miejsca premiowane awansem z turniejów strefowych do finałów Akademickich  Mistrzostw Polski Szkół Wyższych.

Publikacje

- do 2008 roku:

- od 2009 roku: