dr hab. Marek Strzała

1994 - sędzia pływania I klasy

1998 - tytuł mgr wychowania fizycznego w AWF Kraków

1998 - tytuł trenera klasy II w pływaniu

2007 - tytuł trenera klasy I w pływaniu

2007 - stopień instruktora sportu w zakresie kajakarstwa klasycznego

2007 - stopień instruktora rekreacji w zakresie windsurfingu

2004 - stopień Starszego Ratownika WOPR

2008 - stopień dr nauk o kulturze fizycznej

2018 - stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej

Problematyka badawcza:

  • Badanie czynników morfologicznych i fizjologicznych limitujących wyniki sportowe pływaków.
  • Biomechaniczna analiza techniki pływania na wybranych dystansach.
  • Wpływ, zindywidualizowanego pod względem objętości i intensywności treningu, na zmiany poziomu wysiłkowych mechanizmów adaptacyjnych organizmu czołowych polskich pływaków.
  • Adaptacja organizmu człowieka do warunków wysokogórskich i trening w warunkach wysokościowych u pływaków
  • Adaptacja organizmu we freedivingu oraz wybrane aspekty ratownictwa wodnego

Publikacje:

- do roku 2008

- od roku 2009