dr Katarzyna Kucia-Czyszczoń          

adiunkt, trener klasy mistrzowskiej

1998 – Sędzia okręgowy klasy I w Pływaniu

2000 – tytuł mgr wychowania fizycznego w AWF Kraków

2000 – tytuł trenera klasy II w pływaniu

2002 – Instruktor Żeglarstwa Deskowego

2007 – tytuł trenera klasy I w pływaniu

2007 – Ratownik WOPR (śródlądowy, pływalni, morski)

2007 – Stopień Płetwonurka KDP/CMAS

2007 – Sternik Motorowodny

2008 – Instruktor Narciarstwa Zjazdowego

2010 – Instruktor Żeglarstwa

2010 – Stopień dr nauk o kulturze fizycznej

2011 – Starszy Ratownik WOPR

2011 – Młodszy Instruktor WOPR)

2012 – tytuł trenera klasy mistrzowskiej w pływaniu

 Problematyka badawcza:

  • teoria sportu, teoria treningu sportowego, teoretyczne i organizacyjno-metodyczne podstawy organizacji wieloletniego procesu szkolenia pływaczek i pływaków,
  • biomechaniczne analizy sportowej techniki pływania zarówno analizy jakościowe 2D (dwu-wymiarowe) jak i analizy ilościowe 3D (trój-wymiarowe),
  • wyznaczenie progów metabolicznych i stref intensywności treningu pływackiego,
  • testy sprawności specjalnej pływackiej diagnozujące metabolizm tlenowy (testy schodkowe, test T-30, test V4.) jak również metabolizm beztlenowy,
  • spirometryczna diagnostyka układu krążeniowo – oddechowego u pływaków i pływaczek,
  • morfologiczne, fizjologiczne oraz energetyczne determinanty wyników sportowych w pływaniu w ujęciu ontogenetycznym.

Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich: