dr Marcin Kaca

Edukacja:

 • 19.01.2012 r. zatwierdzonie przez Radę Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu AWF w Krakowie stopnia doktora;
 • 2002-2004 r. Studia Doktoranckie Akademii Wychowania Fizycznego;
 • 1998-2002 r. Akademia Wychowania Fizycznego kier. Wychowanie Fizyczne;
 • 1993-1998 r. Technikum Samochodowe w Radomiu;

Posiadane uprawnienia:

 • Trener Pływania kl. II;
 • Instruktor Ratownictwa WOPR (staże na stopień Instruktora- Wykładowcy WOPR)
 • Instruktor Ratownictwa Wodnego MSWiA
 • Instruktor sportu: kajakarstwo górskie, narciarstwo alpejskie, gimnastyka sportowa, koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka ręczna;
 • Instruktor rekreacji ruchowej: żeglarstwo, windsurfing;
 • Instruktor Polskiej i Europejskiej Rady Resuscytacji BLS- AED;
 • Państwowy Certyfikat Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy - tytuł „Ratownik”
 • Starszy Sternik Motorowodny, Licencja na holowanie narciarza wodnego ;
 • Żeglarz jachtowy;
 • Sędzia Okręgowy PZP kl. II;
 • kurs podstawowy nauczania pływania - HALLIWICK.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1995 – praca sezonowa jako ratownik wodnyna kąpieliskach morskich,
 • od 2000 – praca sezonowa jako wychowawca kolonijny, instruktor sportu, animator,
 • 2002-2004 – Gimnazjum nr 2 w Krakowie: nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportu w UKS "Olimpia Dwójka",
 • od 2002 – Świetlica Socjoterapeutyczna Towarzystwa Przyjaciół Dzieci: wychowanie fizyczne, opiekun, instruktor sportu piłka nożna UKS TPD, organizator imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • od 2004 – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Teorii i Metodyki Sportów Wodnych, pracownik naukowo- dydaktyczny, asystent,
 • od 2012 – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Zakład Sportów Wodnych, pracownik naukowo- dydaktyczny adiunkt.

Problematyka badawcza:

 • problematyka ratownictwa oraz bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej w środowisku wodnym;
 • optymalizacja transferu informacji w procesie nauczania, uczenia się złożonych czynności ruchowych na przykładzie pływania;
 • skuteczność procesu dydaktycznego w kulturze fizycznej;
 • sport pływacki i ratownictwo sportowe - determinanty wyniku sportowego;
 • bio-psycho-społeczne aspekty pływania niemowląt i dzieci do 5 roku życia;

Udział w konferencjach i sympozjach:

 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Aktywność Ruchowa Ludzi w różnym Wieku” Szczecin, 2005, 2006, 2008, 2009.
 • X Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Moloda Sportywna Nauka Ukrainy” 13-15.04.2006 we Lwowie
 • III, IV, V International Swimming Symposium „Factors determining the efficiency of Swimming training and the learning – teaching process” Wrocław 2006, 2008, 2010;
 • III, VI, VII, Międzynarodowa konferencja naukowa “Zimowa Szkoła Sportów Wodnych, Ratownictwa, Rekreacji I Rehabilitacji w Wodzie” Bukowina Tatrzańska 2007, Korbielów 2010 i 2011
 • XII Konferencja Naukowa „Efekty kształcenia i wychowania w kulturze fizycznej” Katowice 2006
 • Konferencja Metodyczno - Szkoleniowa „Aktywność i Bezpieczeństwo w Środowisku Wodnym” Kraków Piekary 2007; 2009
 • Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „ Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Nowe Standardy” Mysłowice 2007
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „STAN, PERSPEKTYWY I ROZWÓJ RATOWNICTWA, KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W XXI WIEKU w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu”, 21-22 czerwca 2011 roku

Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku