Teoria i Metodyka Koszykówki:

Ocena kinetyki i dynamiki wybranych predyspozycji strukturalnych oraz zdolności motorycznych u dzieci uprawiających koszykówkę. Nabór i selekcja do koszykówki. Analiza walki sportowej na przykładzie koszykówki. Szukanie powiązań pomiędzy zdolnościami koordynacyjnymi a techniką koszykówki. Konstrukcja testów do oceny specyficznych zdolności koordynacyjnych.

Teoria i Metodyka Piłki Siatkowej

Teoretyczne i praktyczne podstawy szkolenia sportowego w grach zespołowych, m.in.: nabór i selekcja, optymalizacja treningu na etapie wstępnym, ukierunkowanym i specjalistycznym, metodyka nauczania, analiza taktyki zespołowej i ocena skuteczności gry. Humanistyczne podstawy teorii zespołowych gier sportowych - teoria gier sportowych na gruncie nauk humanistycznych (filozofii, socjologii, psychologii).

Teoria i Metodyka Piłki Ręcznej

Optymalizacja procesów naboru i selekcji oraz treningu w piłce ręcznej. Ocena efektów szkoleniowych. Pomiar i kontrola pracy treningowej. Analiza skuteczności gry i przebiegu walki sportowej w grach zespołowych. Poszukiwanie czynników warunkujących postępy w zakresie doskonalenia techniki sportowej. Wpływ stosowania różnych form i metod nauczania na efekty uczenia się techniki i taktyki gry w piłkę ręczną. Poszukiwanie zależności pomiędzy kinetyką i dynamiką predyspozycji strukturalnych oraz zdolności motorycznych a skutecznością działań zawodników w trakcie walki sportowej.

Teoria i Metodyka Piłki Nożnej

Teoretyczne i metodologiczne uwarunkowania procesu szkoleniowego w piłce nożnej. Przygotowanie koordynacyjne i techniczne piłkarzy nożnych na różnych etapach szkolenia. Symetria i asymetria ruchów w treningu piłki nożnej. Dobór i selekcja do gry w piłkę nożną oraz prognozowanie rozwoju sportowego zawodników. Kompleksowa kontrola przygotowania piłkarzy na różnych etapach treningu. Wieloaspektowa ocena skuteczności gry piłkarzy nożnych.

Teoria i Metodyka Gier Rekreacyjnych

Teoria sportu - teoria i metodyka nauczania piłki siatkowej. Ocena szkolna z wychowania fizycznego. Zjawiska patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży. Rozwój sportu rekreacyjnego w Polsce. Potrzeby wolno - czasowe dzieci i młodzieży. Gry rekreacyjne i ich popularność w różnych środowiskach społecznych. Popularność wybranych sportów wodnych i zimowych w różnych środowiskach społecznych.