Elementy teorii pływania - literatura podstawowa

 1. Czabański B., Fiłon M., Zatoń K. Elementy teorii pływania, AWF Wrocław 2003.
 2. Czabański B. Kształcenie psychomotoryczne. AWF Wrocław, 2000.
 3. Bartkowiak E. Pływanie sportowe. Podstawy teoretyczne, sportowa technika pływania, motoryczność pływaka, uczenie się i nauczanie pływania, technologia treningu. COS Warszawa, 1999.
 4. Dybińska E., Wójcicki A., Wskazówki metodyczne do nauczania pływania, Wydawnictwo Skryptowe nr 118, AWF Kraków 2002.
 5. Ernest K. Fizyka sportu. PWN Warszawa. 1992.
 6. Waade B. (red.) Pływanie sportowe i ratunkowe – Teoria i metodyka, AWF Gdańsk 2003.

Seminarium magisterskie - piśmiennictwo

 1. Kosiba G., Madejski E. 2001, Praca innowacyjno – badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego, Wydaw. Zamkor, Kraków.
 2. Grabowski H. (red) 1996. Metody empiryczne w naukach o kulturze fizycznej, Wydawnictwo Skryptowe AWF Kraków, nr 136.
 3. Stupnicki R. 2003. Analiza i prezentacja danych ankietowych, Wydaw. AWF Warszawa.
 4. Dutkiewicz W. 1994. Praca magisterska z pedagogiki – przewodnik metodyczny. Dom Wydawniczy „Strzelec” Kielce.
 5. Sygit M., Kładna A. 1997. Epidemiologiczne badania ankietowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 6. Weiner J. 1992. Technika pisania i prezentowania prac magisterskich, Uniwersytet Jagielloński, Skrypty Uczelniane nr 667, Kraków