Składanie pracy dyplomowej (licencjackiej lub magisterskiej)
(pliki pobierz na swój komputer i otwórz lokalnie!).

UWAGA!!!!

Studenci składający pracę magisterską lub licencjacką zobowiązani są dostarczyć potwierdzenie wpłaty za dyplom w kwocie 60 zł. Wpłaty należy dokonać na konto indywidualne studenta według umowy i dowód wpłaty dostarczyć w momencie składania pracy do Dziekanatu!!!