The 5th International Congress of the French Society of Sport Psychology,

Nicea, Francja

 

Sprawozdanie

 

W dniach 12-14 czerwca 2014 r. odbył się V Międzynarodowy Kongres Francuskiego Towarzystwa Psychologii Sportu. Kongres został zorganizowany przez Wydział Nauk o Sporcie Nicejskiego Uniwersytetu Sophia Antipolis.

Hasło kongresu brzmiało: “Sport Psychology for Performance and Health across the lifespan".

Głównym celem kongresu był przegląd dokonań naukowych na gruncie psychologii sportu i aktywności fizycznej (szczególnie w kontekście wykonania oraz zdrowia), z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych i metodologicznych.

Dodatkowym celem było stworzenie możliwości dzielenia się wiedzą i doświadczeniem miedzy naukowcami, trenerami, zawodnikami oraz osobami pracującymi w obszarach związanych ze sportem i zdrowiem.

Do udziału w kongresie zaproszono między innymi ekspertów reprezentujących takie dziedziny, jak: psychologia sportu, psychologia społeczna, psychologia zdrowia, psychologia poznawcza i nauki o mózgu (cognitive neurosciences).

 

W gronie kluczowych prelegentów znaleźli się:

1)   Nikos Ntoumanis, Birmingham University – “The ‘why’ of goal striving matters”.

2)   Gloria Balague, Illinois University – “How do we help athletes and coaches reach their excellence? Moving ahead and expanding our interventions”.

3)   Arne Dietrich, American university of Beirut – “Brain mechanisms of the flow experience”.

4)    Bas Verplanken, Bath University - “The power of repetition: Habits of doing and habits of thinking”.

5)   David E. Conroy, Pennsylvania State University – “The automaticity of physical activity and sedentary behavior”.

6)   Martin Hagger, Curtin University - Self-control and willpower: Research on mechanisms and applications in exercise and health psychology

 

Oprócz wykładów zaproszonych gości organizatorzy kongresu zaproponowali uczestnikom udział w warsztatach, tematycznych sympozjach oraz sesji plakatowej.

Wśród biorących udział w kongresie dominowały osoby z Francji oraz krajów Europy Zachodniej (Szwajcaria, Belgia, Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Norwegia). Obecni byli również przedstawiciele Afryki, Ameryki Północnej (USA, Kanada), Australii.

Polskę reprezentowali: Jan Blecharz i Małgorzata Siekańska z Zakładu Psychologii INS AWF w Krakowie, którzy przedstawili trzy prezentacje plakatowe. Dwie z nich – dotyczące psychologii urazów fizycznych w sporcie - powstały we współpracy z profesorem Gillesem Lecocqiem z Uniwersytetu ILEPS-Cergy-France & CRP-CPO EA 7273 UPJV („Working with injured athletes: Two case studies and analysis of psychological interventions”, „Returning to sport after injury - psychological aspects”).

Prezentacja autorstwa Małgorzaty Siekańskiej („Dual career pathways and the level of elite athletes’ self-actualization”) została przygotowana w oparciu o badania przeprowadzone w ramach Projektu “Rozwój Sportu Akademickiego”.

 

W ostatnim dniu kongresu przedstawiono nowo wybrane władze Francuskiego Towarzystwa Psychologii Sportu SFPS oraz wręczono nagrody wyróżniającym się młodym naukowcom.

 dr hab. Małgorzata Siekańska