Sesja egzaminacyjna odbędzie się bez zmian w czasie określonym organizacją roku akademickiego.
Aby uniknąć kumulacji egzaminów dziekanat w terminie do 25.05 przedstawi harmonogram sesji egzaminacyjnej dla wszystkich lat studiów.
Egzaminy odbywają się on-line, forma egzaminu i wybór rodzaju komunikatora pozostaje do decyzji nauczycieli.

Jeżeli studenci mają kłopot z dostępem do Internetu muszą zgłosić ten fakt egzaminatorowi najpóźniej dzień przed rozpoczęciem egzaminu. W takich przypadkach studenci zachowają ważność 1 terminu, a egzamin zostanie zorganizowany w formie tradycyjnej
w uczelni, co prawdopodobnie nastąpi dopiero we wrześniu.

Ważne dla studentów ostatnich roczników
Ponieważ organizacja egzaminu tradycyjnego w uczelni z zachowaniem stosownego reżimu sanitarnego będzie możliwa najprawdopodobniej dopiero we wrześniu, wszyscy studenci ostatnich roczników powinni dążyć do uzyskania dostępu do Internetu, aby złożyć egzaminy o czasie i przystąpić w lipcu do egzaminów dyplomowych. W innym przypadku obrony odbędą się dopiero
we wrześniu, co może utrudnić lub uniemożliwić skuteczną rekrutację absolwentom studiów 1 stopnia.

Dziekan
Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu
dr hab. Michał Spieszny, prof. AWF