prof. dr hab. Stanisław Sterkowicz

1974 - tytuł mgr wychowania fizycznego w AWF Kraków

1976 - tytuł trenera klasy II judo

1982 - stopień dr nauk o wychowaniu fizycznym

1985/86 - staż naukowy w Centralnym Instytucie Kultury Fizycznej w Moskwie

1987 - tytuł trenera klasy I judo

1993 - stopień dr hab. nauk o kulturze fizycznej w zakresie teorii sportu

1996 - tytuł trenera klasy mistrzowskiej

2001 - kurs trenerski judo w Instytucie Sportu w Maladze

2001 - I miejsce w konkursie Międzynarodowej Federacji Judo na najlepszą pracę naukową w Monachium

2003 - tytuł profesora nauk o kulturze fizycznej

2012-2016 - Dyrektor Instytutu Sportu

Problematyka badawcza:

Specjalista w zakresie teorii i praktyki sztuk i sportów walki (mistrzowskie stopnie zaawansowania w judo, ju-jitsu, karate, hapkido). Zajmuje się wieloaspektowo naukową  identyfikacją czynników warunkujących sukces w sztukach i sportach walki. W światowym rankingu najbardziej twórczych naukowców zajął drugie miejsce wg. kryteriów Web of Science® za znaczące publikacje dotyczące judo w dekadzie 2001-2010.

http://archbudo.com/view/abstract/id/10549

Publikacje:

do roku 2008

od roku 2009

 Tematyka zakończonych prac magisterskich: