Rozkład zajęć Wychowanie Fizyczne

Studia stacjonarne SEMESTR LETNI rok akademicki 2017/2018

 Studia niestacjonarne (zaoczne) SEMESTR LETNI rok akademicki 2017/2018

Studia stacjonarne SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2017/2018

Studia niestacjonarne (zaoczne) SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2017/2018

Rozkład zajęć SPORT

Studia stacjonarne SEMESTR LETNI rok akademicki 2017/2018

Studia stacjonarne SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2017/2018

Rozkład zajęć Kultura Fizyczna Osób Starszych

Studia stacjonarne SEMESTR ZIMOWY rok akademicki 2017/2018