Dziekan Wydziału

dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. nadzw.     11-41 

Dyżury we wrześniu:

godziny przyjęć dla studentów:

Poniedziałek  -  godz. 11.00–12.30  

Wtorek         -  godz. 11.00–12.30 dyżur dydaktyczny (HGS pok.209 lub dziekanat)

Czwartek      -  godz. 12.00-13.30

godziny przyjęć dla pracowników:

Poniedziałek  -  godz. 12.30–14.00

 

 

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne

dr PRZEMYSŁAW BUJAS      12-75

Poniedziałek  -  godz. 11.00–12.15            

Wtorek         -  godz. 9.00 -11.00         

Czwartek       -  godz. 11.00–13.00 dyżur dydaktyczny

 

 

Prodziekan ds. Kierunków: Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych oraz
                                               Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych

dr hab. TOMASZ PAŁKA      12-75

Środa           -  godz. 11.15–12.45 dyżur dziekański/dydaktyczny
                                                  (dziekanat/komora termoklimatyczna)

Czwartek      -  godz. 12.00–13.30 dyżur dziekański (dziekanat) - za wyjątkiem dni,
                                                   w których odbywa się Rada Wydziału

Urlop wypoczynkowy: 30.07.18 – 07.09.18

 

 

Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. JERZY CEMPLA      11-52

Środa           -  godz. 10.30–12.00

Urlop wypoczynkowy: 01.08.18 – 05.09.18