Dziekan Wydziału
dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. AWF     11-41 

Uwaga: w dniach 18 i 19 września dyżury odwołane!

godziny przyjęć dla studentów:
środa            -  godz. 10.00–11.30
czwartek       -  godz.   8.30–10.00

godziny przyjęć dla pracowników:
środa            -  godz. 11.30–13.00

  

                                                                                                                                          Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne
dr PRZEMYSŁAW BUJAS      12-75

poniedziałek -  godz. 11.00–12.30
w
torek         -  godz. 09.30–11.00

 

                                                                                                                                          
Pr
odziekan ds. Kierunków: Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych oraz
                                               Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych
dr hab. TOMASZ PAŁKA, prof. AWF      12-75

wtorek         -  godz. 12.30–13.30
środa           -  godz. 11.30–13.00

Dyżur we wrześniu - wtorki od 12 do 13 30.

 

 

                                                                                                                                          
Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. JERZY CEMPLA      11-52

środa           -  godz. 11.00–12.30

Dyżur Dziekana prof. dr hab. Cempli w dniu 18.09.2019 jest odwołany