Dziekan Wydziału

dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. nadzw.     11-41 

godziny przyjęć dla studentów:

Poniedziałek  -  godz. 10.30–12.00 dyżur dydaktyczny (HGS pok.309)

Poniedziałek  -  godz. 12.30–14.00  

Środa           -  godz.   8.30-10.00

godziny przyjęć dla pracowników:

Poniedziałek  -  godz. 14.00–15.30

 

 

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne

dr PRZEMYSŁAW BUJAS      12-75

Poniedziałek  -  godz. 11.00–12.15            

Wtorek         -  godz. 11.00 -12.30         

Środa           -  godz. 12.00–13.30 dyżur dydaktyczny

 

 

 

Prodziekan ds. Kierunków: Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych oraz
                                               Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych

dr hab. TOMASZ PAŁKA      12-75

Wtorek         -  godz. 12.30–13.30 

Środa           -  godz. 11.30-13.00

Dyżur z środy 17.10.2018 zostaje przełożony na czwartek 18.10.2018.

 

 

Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich

prof. dr hab. JERZY CEMPLA      11-52

Środa           -  godz. 10.30–12.00