Dziekan Wydziału
dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. AWF     11-41 

godziny przyjęć dla studentów:
wtorek          -  godz.  9.00–10.30
czwartek       -  godz.  8.30–10.00

godziny przyjęć dla pracowników:
wtorek          -  godz. 10.30–12.00

W miesiącu sierpniu (01-30.08) dyżury odwołane 

  

                                                                                                                                          Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne
dr PRZEMYSŁAW BUJAS      12-75

poniedziałek -  godz. 11.00–12.30
w
torek         -  godz. 09.30–11.00

 

                                                                                                                                          
Pr
odziekan ds. Kierunków: Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych oraz
                                               Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych
dr hab. TOMASZ PAŁKA, prof. AWF      12-75

wtorek         -  godz. 12.30–13.30
środa           -  godz. 11.30–13.00

 

                                                                                                                                          
Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. JERZY CEMPLA      11-52

środa           -  godz. 11.00–12.30