Dziekan Wydziału
dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. AWF     11-41 

godziny przyjęć dla studentów:
czwartek       -  godz.   8.30–10.00

piątek           -  godz. 10.00–11.30
piątek           -  godz. 11.30–13.00 dyżur dydaktyczny (HGS pok.209 lub Dziekanat)

godziny przyjęć dla pracowników:
piątek           -  godz. 8.30–10.00

Dyżur Dziekana dla studentów w dniu 14.06.2019 (piątek) w godz. 8.00-9.30 pozostałe dyżury w tym dniu zostają odwołane

  

                                                                                                                                          Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne
dr PRZEMYSŁAW BUJAS      12-75

poniedziałek -  godz. 11.00–12.30
w
torek         -  godz. 09.30–11.00

 

                                                                                                                                          
Pr
odziekan ds. Kierunków: Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych oraz
                                               Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych
dr hab. TOMASZ PAŁKA, prof. AWF      12-75

wtorek         -  godz. 12.30–13.30
środa           -  godz. 11.30–13.00

W dniach 18 i 26 czerwca 2019 roku Prodziekan Tomasz Pałka będzie nieobecny z powodu urlopu. Przepraszamy.

 

                                                                                                                                          
Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich
prof. dr hab. JERZY CEMPLA      11-52

środa           -  godz. 11.00–12.30