Władze Uczelni

prof. dr hab. Aleksander TYKA – Rektor

prof. dr hab. Andrzej KLIMEK – Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Michał SPIESZNY, prof nadzw. – Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu


Grupa profesorów i doktorów habilitowanych

dr hab. Jan BLECHARZ, prof. nadzw.

prof. dr hab. Jerzy CEMPLA

dr hab. Wiesław CHWAŁA

dr hab. Janusz JAWORSKI

dr hab. Grzegorz LECH

dr hab. Marcin MACIEJCZYK


Grupa pozostałych nauczycieli akademickich

dr Krzysztof LATINEK


Grupa pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

mgr Ewa BABULA


Grupa studentów

Student Tomasz HENKE

Studentka Elżbieta KOKOSZKA

Studentka Samanta PODGÓRSKA

Student Dawid RZĄCA

Student Piotr SKOWRONEK