"Karta przedmiotu" dostępna na stronie: http://syllabus.awf.krakow.pl

Plany studiów - Wychowanie Fizyczne 2017/2018

Plany studiów Sport 2017/2018

Plany studiów - Kultura Fizyczna Osób Starszych 2017/2018 

Plany studiów - Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych 2017/2018

 

Plany studiów wszystkich kierunków na Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu obowiązujące w roku akademickim 2018/19: