Prof. dr hab. Vladimir Lyakh

Vladimir Lyakh (1950) - Kierownik Zakładu Teorii Sportu i Antropomotoryki w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Przez wiele lat pracował jako kierownik laboratorium wychowania fizycznego w Instytucie Fizjologii Rozwojowej Rosyjskiej Akademii Kształcenia w Moskwie.

V. Lyakh jest autorem ponad 500 prac naukowych i naukowo metodycznych, które opublikowano w Rosji, Polsce, Niemczech, Austrii, Izraelu, USA, Czechach, Słowacji, Italii, Litwie, Japonii, Serbii itd. Autor państwowych podręczników z przedmiotu "kultura fizyczna" dla klas 1-4, 8-9, 10-11 (M:. Moskwa Proswieszczenie 1999-2013), szeregu państwowych programów wychowania fizycznego dla uczniów klas 1-11 (M:. Moskwa 1999-2013) oraz książek i podręczników dla nauczycieli tego przedmiotu (M:. Moskwa 1997-2013).

V. Lyakh jest również twórcą wielu monografii z zakresu koszykówki (2003, 2005, 2007), piłki nożnej (2004, 2010), siatkówki (2000) i szeregu innych naukowych opracowań.

W latach 1993-1999 był wiceprezydentem międzynarodowego stowarzyszenia "Motoryka sportowa". Od 1999 do 2002 roku był międzynarodowym ekspertem ds. technologii sportowych (Niemcy), a także od 2001 roku jest członkiem-założycielem "Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Gier Sportowych" (Polska) i honorowym członkiem Koła Naukowego "N.A. Bernstein" (Niemcy).

V. Lyakh jest kierownikiem naukowym ponad 30 prac doktorskich i habilitacyjnych. Zasadnicze prace naukowe poświęcił badaniom zdolności koordynacyjnych człowieka - problematyce, w której jest uznanym autorytetem na skalę światową.

Publikacje:

do 2008 roku

od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich