mgr Sebastian Grzybek

Asystent, instruktor rekreacji ruchowej – Fitness, AWF,  instruktor dyscypliny sportu – Taniec sportowy, AWF

2012-2013 – Studia podyplomowe na kierunku: Zarządzanie projektami,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

2002-2007 - Studia Magisterskie - Turystyka i Rekreacja w zakresie Obsługi Ruchu Turystycznego - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

2005 - Studia Magisterskie - Turystyka i Rekreacja - Uniwersytet Sabaudzki  w Chambery,  Francja  (Stypendium Erasmus)

2008 - Udział w programie International Sport For All Leader Education na uczelni Gerlev Physical Education and Sports Academy w Danii. Studia na wydziale Tańca, Idreatshojskole Gerlev. (Stypendium Cirrus)

2008 – udział w szkoleniu w Broadway Dance Center w Nowym Jorku

2012 - Uprawnienia pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli – wydane za zgodą Małopolskiego Kuratora Oświaty przez Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji