dr hab. Tadeusz Ambroży, prof. nadzw.

Urodzony w 1964 roku w Myślenicach. Uprawiał sztuki i sporty walki (mistrzowskie stopnie zaawansowania w ju-jitsu, karate, judo). Wicemistrz świata w karate (2006). 1989 - tytuł magistra wychowania fizycznego w AWF Kraków, 1991 - tytuł trenera klasy II judo, 1994 - tytuł trenera klasy I, 1995 - tytuł trenera gimnastyki sportowej, 1997 - stopień doktora nauk o kulturze fizycznej (AWF Kraków), 2001 - podyplomowe studia w zakresie organizacji i zarządzania w kulturze fizycznej (tytuł menedżera sportu), 2002 - tytuł trenera ju-jitsu, 2008 - stopień doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie teorii sportu (Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie), 2009 - tytuł trenera klasy mistrzowskiej, 2010 - tytuł trenera karate. Od 2008 -2012 kierownik Katedry Teorii i Metodyki Gimnastyki. Od 2009 profesor nadzwyczajny AWF Kraków. Specjalista w zakresie teorii sportu. Odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym (2005) oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi (2015). W swoim dorobku naukowym posiada ponad 200 publikacji (artykuły oryginalne i prace monograficzne) oraz liczne wystąpienia konferencyjne. Członek kolegium redakcyjnego „Securitologii” czasopisma EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY oraz Rady Naukowej SECURITY DIMENSIONS AND SOCIO-LEGAL STUDIES, czasopisma Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”. W latach 2006-2007 członek Rady ds. Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej. Vice Prezes towarzystwa naukowego EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY. Członek Stowarzyszenia Idōkan Polska. Przewodniczący Sekcji Polskiej Międzynarodowej Federacji Wychowania Fizycznego (Fédération Internationale d'Education Physique, FIEP). Vice Przewodniczący Kolegium Dan Polskiego Związku Ju-jitsu (10 dan PZJJ), Członek Rady Mistrzów i Przewodniczący Rady Naukowej PZJJ (Profesor Sztuk i Sportów Walki PZJJ). Sędzia klasy międzynarodowej (klasa A) w ju-jitsu i karate. Trener kulturystyki, boksu i pływania.  Instruktor fitness, tenisa, narciarstwa i żeglarstwa PZŻ.  Kapitan jachtowy, kapitan motorowodny. Ratownik WOPR, instruktor ratownictwa wodnego.

Problematyka badawcza:

Problematykę działalności naukowo-badawczej można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza dotyczy teorii treningu sportowego w różnych dyscyplinach sportu. Badania obejmują przede wszystkim problematykę modelu mistrza, szukania zależności sprawności motorycznej od środowiska zewnętrznego, szeroko pojętej kontroli metodycznej (analiza walki sportowej, zapis obciążeń treningowych, progresja wyników sportowych) oraz testowania poziomu sprawności ogólnej i specjalnej. W obszarze dociekań badawczych znajdują się następujące dyscypliny sportowe: gimnastyka sportowa, kulturystyka oraz sporty walki.

Drugi obszar zainteresowań badawczych skoncentrowany był wokół problematyki dotyczącej poszukiwania zależności i związków aktywności fizycznej z realizacją potrzeby bezpieczeństwa. Autor pojęcia treningu holistycznego, określonego jako proces, który nie naruszając biologicznego rozwoju człowieka, a uzupełniając jednocześnie jego zasób umiejętności utylitarnych oraz kształtując sprawność w zakresie wszystkich jej elementów, prowadzi do poprawy jakości życia poprzez zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, utrzymania względnie poprawy zdrowia i niedociągnięć ruchowych oraz zwiększenia efektywności  pracy zawodowej i zaradności życiowej.

Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Tematyka zakończonych prac magisterskich: