Konferencja „Motor Abilities in Sports – Theoretical Assumptions and Practical Implications” odbyła się w dniach 21-23 września 2017 roku na obiektach Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Reprezentacja Zakładu Psychologii aktywnie uczestniczyła w obradach.

Pierwszego dnia profesor Jan Blecharz wygłosił otwierający Konferencję wykład pt.” The role of mental preparation in elite athlete's training”. Mówił o znaczeniu przygotowania psychologicznego w treningu sportowców, wyjaśniał czym różni się „peak performance” od „prime performance” i czym jest stan „flow” Mówił też o zasadach ustalania celów w treningu mentalnym. Opowiedział o specyfice bezpośrednich przygotowań zawodników w wiosce olimpijskiej. Wykład Profesora Blecharza spotkał się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy. Wielokrotnie kolejni prelegenci odnosili się do jego wypowiedzi (choćby profesor Janusz Czerwiński w swoim referacie).

Podczas czwartkowych popołudniowych obrad swoje wystąpienia miały dr Joanna Basiaga-Pasternak i dr Aneta Cichosz. Dr Joanna Basiaga-Pasternak mówiła o rytuałach, przesądach, zachowaniach przymusowych, kompulsywnych i lęku przedstartowym, jakie towarzyszą młodym zawodnikom piłki nożnej (The Correlations of Rituals with Pre-Competition Anxiety In Teenage Football Players). Dr Aneta Cichosz przybliżyła natomiast problematykę nadziei na sukces u młodych sportowców w różnych momentach trwania sezonu sportowego [Dynamics of belief in strong will and problem solving capabilities in adolescent (14-18 years) individual and team sports athletes]. Obydwa wystąpienia spotkały się z zainteresowaniem – pytania zadawano autorkom jeszcze w kuluarach, podczas wieczornego spotkania.

Piątek był dniem kolejnych wystąpień oraz sesji plakatowej. Mgr Katarzyna Supernat
i dr Aneta Cichosz
prezentowały plakat „OPTIMAL theory, new perspectives in the field
of psychology of motor learning. Practical implications for movement teaching”. Tego dnia swoje wystąpienie  pt:„Leadership behaviours of coaches, perceived by athletes in basketball and self efficacy in youth sport” miała także mgr Iwona Janas - doktorantka profesor Małgorzaty Siekańskiej z Zakładu Psychologii.

W sobotę kolejna reprezentantka Instytutu Nauk Społecznych- dr Elżbieta Szymańska zaprezentowała referat „Effect of motor abilities, sleep efficiency, time and quality on low start learning”, który przygotowała w zespole z mgr Katarzyną Supernat i prof.  Edwardem Mleczko.

Konferencja była okazją do naukowych dyskusji. Wśród gości z zagranicy wymienić można prelegentów z Japoni, Izraela, Białorusi, Ukrainy, Włoch. Były też akcenty praktyczne (prof. Hiroaki Tanaka z Japonii uczył podstaw slow-joggingu) oraz turystyczne (uczestnicy Konferencji mieli okazję zwiedzić kopalnię soli w Bochni). Jak zapowiedział Dziekan,
prof. Michał Spieszny, kolejna konferencja „Motor Abilities in Sports” już za dwa lata.

 

Oprac. dr Joanna Basiaga-Pasternak

Prof. Jan Blecharz

Dr Joanna Basiaga-Pasternak i Dr Aneta Cichosz