dr Leszek Gargula – jest pracownikiem Zakładu Teorii Sportu i Antropomotoryki. Posiada tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej. Jest trenerem I klasy UEFA „A” piłki nożnej, instruktorem sportu narciarstwa zjazdowego, instruktorem łyżwiarstwa szybkiego i rolkarstwa. Zainteresowania naukowe i działalność badawcza koncentruje się na problematyce koordynacyjnych zdolności motorycznych w grach zespołowych i sportach zimowych. Jest autorem około 40 publikacji naukowych w tej tematyce.

Publikacje:

 do 2008 roku

 od 2009 roku