dr Dorota Dudek

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie (1999), doktor nauk o kulturze fizycznej, adiunkt w Instytucie Sportu Akademii Wychowania Fizycznego
w Krakowie. Była zawodniczka gimnastyki sportowej, wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski. Posiada uprawnienia trenera I klasy w gimnastyce sportowej. W przeszłości zawodniczka, obecnie trener i choreograf reprezentacji AWF Kraków w aerobiku sportowym. Od 14 lat zafascynowana ruchem fitness. Uczestniczka Międzynarodowych Szkoleń Fitness. Wykładowca na kursach instruktorskich i trenerskich. 

 Publikacje:

- do 2008 roku

- od 2009 roku

Problematyka badawcza

  • Zdrowotny wymiar aktywności rekreacyjnej w Nowoczesnych Formach  Gimnastyki, zarówno wśród uczestników jak również prowadzących zajęcia fitness.
  • Trening wyczynowy i analiza wyniku sportowego w gimnastyce i aerobiku sportowym.