dr hab. Henryk Duda, prof. nadzw.

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Wychowanie Fizyczne - specjalność trenerska

 • Od 1.10.1986 –  AWF Kraków: Adiunkt – Kierownik Zespołu Dydaktycznego Piłki Nożnej

 • 1986 – 1987 – Szkoła Podstawowa nr 32 w Krakowie, nauczyciel wf

 • 1987 – 1996 – KS Hutnik Kraków – trener piłki nożnej

 • Od 1.09. 1996 – Szkoła Mistrzostwa Sportowego Piłki Nożnej – trener piłki nożnej

Wyróżnienia

 1. Dyplom uznania za udział w konkursie na najlepszy artykuł metodyczno-szkoleniowy, opublikowany w 1993 roku, przyznany przez PTNKF, RCMSzKFiS – Warszawa.
 2.  Autorskie wyróżnienie za fachowe materiały publicystyczne zamieszczone na łamach czasopisma PZPN „TRENER” w 1998 roku.
 3.  Autorskie wyróżnienie w ramach konkursu na najlepszy artykuł metodyczno – szkoleniowy opublikowany w roku 1999, wyróżnienie przyznano przez PTNKF-sekcja teorii sportu oraz RCMSzKFiS, Warszawa.
 4. Autorskie wyróżnienie w Konkursie Publikacji Naukowych obejmujących zagadnienie dydaktyki wychowania fizycznego o nagrodę Prof. dr hab. Bogdana Czabańskiego – Wrocław 2005

Stopnie instruktorskie:

 • Instruktor pływania
 • Instruktor gimnastyki
 • Pomocnik instruktora narciarskiego

Problematyka badawcza:

 Zajmuje się problematyką związaną z intelektualizacją procesu szkolenia gry w piłkę nożną.

Publikacje

- do 2008 roku:

- od 2009 roku:

Tematyka zakończonych prac magisterskich