dr hab. Ewa Dybińska prof. nadzw.

 • Teoria i metodyka wychowania fizycznego i sportu.
 • Oddziaływanie środowiska wodnego na organizm człowieka.
 • Wpływ środowiska wodnego na organizm człowieka w chorobie i niepełnosprawności.
 • Psychofizyczne uwarunkowania procesu uczenia się i nauczania czynności motorycznych.
 • Skuteczność komunikacji dydaktycznej w procesie uczenia się i nauczania czynności pływackich.
 • Efektywność procesu uczenia się i nauczania czynności pływackich osób w różnym wieku.
 • Sport pływacki dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem okresu treningu ukierunkowanego.
 • Sport kajakowy – teoria, metodyka i organizacja treningu.

dr Marcin Kaca

 • Wpływ przekazu informacji wizualno – werbalnej na efekty kształcenia w obszarze kompetencji pływackich.
 • Morfofunkcjonalne i motoryczne determinanty wyniku sportowego na poziomie mistrzowskim zawodników i zawodniczek w ratownictwie wodnym. 
 • Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa aktywności ruchowej w środowisku wodnym. 
 • Ewaluacja procesu wczesnej adaptacji do środowiska wodnego dzieci w wieku od 2 miesięcy do 5 lat.

 dr Katarzyna Kucia – Czyszczoń

 • Analiza predyspozycji somatyczno-funkcjonalnych w sporcie pływackim na wszystkich etapach szkolenia sportowego.
 • Analizy parametrów kinematycznych w obszarze biomechanicznej analizy techniki pływania.
 • Indywidualizacja i optymalizacja treningu pływackiego w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 • Analiza wyniku sportowego, strategia i taktyka wyścigu pływackiego.

dr Andrzej Ostrowski

 • Uwarunkowania tempa uczenia się i nauczania pływania,
 • Sporty wodne w rekreacji.

dr Marek Strzała

 • Badanie czynników morfologicznych i fizjologicznych limitujących wyniki sportowe pływaków.
 • Biomechaniczna analiza techniki kraula na piersiach na wybranych dystansach.
 • Wpływ, zindywidualizowanego pod względem objętości i intensywności treningu, na zmiany poziomu wysiłkowych mechanizmów adaptacyjnych organizmu czołowych polskich pływaków.

mgr Lesław Gadacz

 • urazowość w żeglarstwie deskowym
 • uwarunkowania motywacyjne aktywności windsurfingowej
 • metodyka nauczania żeglarstwa deskowego

 dr Kordian Lach

 • Nauczanie – uczenie się czynności pływackich z uwzględnieniem trzech systemów reprezentacji
 • Odchylenie, niedostatek, błąd w procesie nauczania – strategia postępowania przy korygowaniu
 • Zależności pomiędzy zdolnościami koordynacyjnymi, umiejętnościami technicznymi a wynikiem sportowym
 • Trening pływacki, stopniowane testy mleczanowe i biomechaniczne przy ocenie stanu wytrenowania pływaków
 • Stopniowane testy biomechaniczne do bezinwazyjnego wyznaczania progu TDMA
 • Testy specjalne u piłkarzy wodnych jako ocena stanu wytrenowania
 • Metodyka nauczania żeglarstwa i kajakarstwa.