dr Łukasz Tota

 

Problematyka badawcza:

  1. Fizjologiczna i biochemiczna diagnostyka efektów treningu sportowego.
  2. Doping w sporcie.
  3. Suplementacja w sporcie i rekreacji.
  4. Wpływ realizowanych obciążeń treningowych u przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych na zmiany wskaźników fizjologicznych i biochemicznych.
  5. Wpływ zróżnicowanych warunków środowiskowych na zdolności wysiłkowe organizmu.
  6. Zmiany ekonomii biegu u przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych pod wpływem treningu sportowego.
  7. Wpływ podejmowania różnych form ruchu na poziom wydolności fizycznej u osób w starszym wieku.
  8. Sauna i jej wpływ na organizm sportowca.

 

Publikacje:

do roku 2008

od roku 2009