W imieniu własnym i wszystkich pracowników Zakładu Antropologii zapraszam studentów studiów II stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) zainteresowanych pisaniem prac magisterskich w Zakładzie Antropologii do zapoznania z proponowaną tematyką oraz do osobistego kontaktu z poszczególnymi promotorami. Ponadto zapraszam studentów studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) zainteresowanych pisaniem prac licencjackich w Zakładzie Antropologii do zapoznania z proponowaną tematyką oraz do osobistego kontaktu z poszczególnymi promotorami.
 
Szczegóły poniżej.


Kierownik Zakładu Antropologii
prof. dr hab. Ryszard Żarów

 Tematyka prac licencjackich i magisterskich możliwych do realizacji

w ZAKŁADZIE ANTROPOLOGII

rok akademicki 2017/2018

 • Rozwój biologiczny dzieci i młodzieży w zależności od czynników środowiska społeczno-ekonomicznego i niektórych cech rodziców.
 • Związki morfofunkcjonalne i znaczenie czynnika ruchu w procesach ontogenezy.
 • Somatyczne i motoryczne efekty różnic społecznych i stylu życia w kondycji fizycznej osobników dorosłych.
 • Zmiany rozwojowe (z wiekiem) otłuszczenia i dystrybucji tłuszczu w ustroju.
 • Rozpowszechnienie nadwagi i otyłości w populacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z różnych środowisk w Polsce.
 • Uwarunkowania poziomu otłuszczenia i dystrybucji tłuszczu w ustroju przez czynniki środowiskowe (status społeczno-ekonomiczny i styl życia).
 • Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania przebiegu dojrzewania płciowego człowieka.
 • Budowa i skład ciała (w tym: gęstość kośćca mierzona metodą USG) zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe.
 • Weryfikacja wybranych metod prognozowania dorosłej wysokości ciała chłopów i dziewcząt.
 • Trendy sekularne (tendencje przemian) w rozwoju biologicznym człowieka.
 • Aktywność fizyczna a rozwój somatyczny dzieci, młodzieży i osób dorosłych.
 • Atrakcyjność fizyczna, wizerunek ciała.

Zainteresowanych prosimy o zwracanie się bezpośrednio do osób uprawnionych do prowadzenia prac licencjackich i magisterskich:

prof. dr hab.  Ryszard Żarów
dr Janusz Brudecki
dr Małgorzata Kowal
dr Łukasz Kryst
dr Jan Sobiecki
dr Agnieszka Woronkowicz