ANTROPOLOGIA,  ANTROPOLOGIA  W KULTURZE FIZYCZNEJ

LITERATURA PODSTAWOWA

 1. Antropologia. Pod red. A. Malinowskiego i J. Strzałko. PWN Warszawa-Poznań, 1989.
 2. Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości. Pod red. I. Mięsowicz. APS Warszawa 2001.
 3. Charzewski J., J. Lewandowska, T. Łaska-Mierzejewska, H. Piechaczek, J. Charzewska, A. Skibińska (red. nauk. - J. Charzewski) - Antropologia, Wyd. AWF Warszawa 1999.
 4. Chrzanowska M., Gołąb S., Żarów R. Sobiecki J., Brudecki J. Dziecko krakowskie 2000. Studia i Monografie AWF w Krakowie Nr 19, 2002.
 5. Jaczewski A. (red.) Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Warszawa 2001.
 6. Kowal M., B. Cichocka, A. Woronowicz, M. Pilecki, J. Sobiecki, Ł. Kryst. Międzypokoleniowe zmiany w budowie ciała i akceleracja pokwitania u dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat z populacji wielkomiejskiej w świetle uwarunkowań psychosocjalnych /pod red. M. Kowal i B. Cichockiej. Monografie nr 5, AWF w Krakowie 2011. 
 7. Łaska Mierzejewska T. - Antropologia w sporcie i wychowaniu fizycznym. Centralny Ośrodek Sportu, Biblioteka Trenera, Warszawa 1999.
 8. Malinowski A. Wstęp do antropologii i ekologii człowieka. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, 1999.
 9. Przewodnik do ćwiczeń z antropologii. Podręczniki i skrypty nr 2. Pod red. S. Gołąba
  i M. Chrzanowskiej. AWF w Krakowie 2010.
 10. Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka. Wydawnictwo Naukowe PWN 2006 i nowsze wydania
 11. Żarów R. 2001. Prognozowanie dorosłej wysokości ciała chłopców. Model własny i analiza porównawcza innych metod. Studia i Monografie nr 17, AW w Krakowie, 2001.