dr Tadeusz Ruchlewicz

 • Jurczak A., Ruchlewicz T., Tworzydło M., Włochyński Z. (1980). Kinematic analysis of sprinting performances among experienced sportsmen and boys aged 10 to 14. Biomechanics VII - B, PWN Warszawa - University Park Press Baltimore.
 • Ruchlewicz T., Jurczak A. (1994). Wielkość momentów sił pasywnych podczas zginania stawu biodrowego i ich zmiany pod wpływem treningu. Biomechanics 94, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.
 • Ruchlewicz T., Chwała W., Staszkiewicz R. (1997). Dymorfizm płciowy w aspekcie dystrybucji sił mięśniowych u osób w wieku 20-23 lat. Biology of Sport vol. 14, suppl. 7: 118-123.
 • Ruchlewicz T., Staszkiewicz R., Chwała W., Nosiadek L. (1998). Spadek siły i wytrzymałość w warunkach skurczu izometrycznego. Biology of Sport vol. 15, suppl. 8: 131-135.
 • Ruchlewicz T., Staszkiewicz R. (1998). Parametry biomechaniczne ręki ludzkiej - możliwości ruchowe stawów śródręczno - paliczkowych i wytrzymałość chwytu. Biology of Sport vol. 15, suppl. 8: 328-333.
 • Szopa J., Chwała W., Ruchlewicz T. (1999). Identification, structure and validity of testing of motor abilities. Journal of Human Kinetics, vol 1: 5-23.
 • Ruchlewicz T., Staszkiewicz R.(2002). Prędkość najazdu a długość skoku narciarskiego. Sport Wyczynowy, nr 1-2: 45-57.
 • Staszkiewicz R., Ruchlewicz T., Szopa J.(2002). The evaluation of finger mobility in the frontal plane. Journal of human kinetics, vol. 7: 51-62.
 • Ruchlewicz T., Staszkiewicz R., Chwała W., Laska J. (2006). Oscillations of the centre of gravity in world elite race walkers. Physical Education and Sport, 50: 50 -53.

dr hab. Robert Staszkiewicz

 1. Staszkiewicz R., Rokowski R. 2011. Wspinaczka sportowa – rola i znaczenie przygotowania wytrzymałościowego. Sport Wyczynowy, nr 2: 107-119.
 2. Staszkiewicz R., Chwała W., Forczek W., Laska J. 2012. Influence of surface on kinematic gait parameters and lower extremity joints mobility. Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 14, No. 1: 75-82.
 3. Staszkiewicz R., Chwała W., Forczek W., Laska J. 2012. Three-dimensional analysis of the pelvic and hip mobility during gait on a treadmill and on the ground. Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 14, No. 2: 83-89.
 4. Staszkiewicz R. Ruchlewicz T., Gargula L. 2012. Wybrane parametry kinematyczne i dynamiczne młodych piłkarzy. Sport wyczynowy, nr 2: 102-119.
 5. Forczek W., Staszkiewicz R. 2012. An Evaluation of Symmetry in the Lower Limb Joints During the Able-Bodied Gait of Women and Men. Journal of Human Kinetics Vol. 35: 47-57.

dr inż. Leszek Nosiadek

 • Ruchlewicz T., Staszkiewicz R., Chwała W., Nosiadek L. (1998). Spadek siły i wytrzymałość w warunkach skurczu izometrycznego. Biology of Sport, 15 (8), s. 131-135.
 • Ruchlewicz T., Staszkiewicz R., Nosiadek L. (1999). Zmiany wybranych parametrów biegu w zależności od prędkości. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 1(1): 387-390.
 • Staszkiewicz R., Ruchlewicz T., Nosiadek L. (1999). Zmiany wybranych parametrów chodu w zależności od prędkości. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 1(1): 451-455.
 • Staszkiewicz R., Ruchlewicz T., Chwała W., Nosiadek L. (2001). Spadek siły chwytu w maksymalnym skurczu izometrycznym. Acta of Bioengineering and Biomechanics, 3(2): 497-504.
 • Nosiadek L., Korohoda P. (2005). Optymalizacja parametrów modelu działania mięśni kończyn dolnych w końcowej fazie zeskoku. Materiały VII Sympozjum "Modelowanie i pomiary w medycynie", Krynica: 75-82.
 • Książek, M., A., Ziemiański, D., Nosiadek, L. (2009). Synthesis of a Sequential Model of Muscles of a Man During Drop Landing on a Hard Platform. Solid State Phenomena, 147-149, s. 612-620.
 • Nosiadek, L. (2009). Ćwiczenia plyometryczne w kształtowaniu dyspozycji siłowych – zalety i niebezpieczeństwa. Sport Wyczynowy, 2/530, s. 80-87.
 • Nosiadek, L., Staszkiewicz, R., Nosiadek, A., Trytek, A. (2009). Wpływ częstotliwości kroków na pionowe przemieszczenia ogólnego środka ciężkości podczas chodu. W: Urbanik, Cz., Mastalerz, A., (red.), Biomechanika sportu i rehabilitacji - wybrane zagadnienia, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, AWF Warszawa, s. 153-166.
 • Staszkiewicz, R., Ruchlewicz, T., Nosiadek, L., Trytek, A. (2009). Wpływ zewnętrznego sterowania częstotliwością chodu na strukturę czasową ruchu, podstawowe parametry kinematyczne i pracę serca. W: Urbanik, Cz., Mastalerz, A., (red.), Biomechanika sportu i rehabilitacji - wybrane zagadnienia, Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, AWF Warszawa, s. 237-249.
 • Omorczyk, J., Kost, M., Dudek, D., Bujas, P., Nosiadek, L. (2013). The level of technical efficiency of youngest-category gymnasts based on the phase structure of elementary floor exercises. Antropomotoryka, 23(62), s. 27-37.
 • Staszkiewicz, R., Nosiadek, L., Piątkowska, M., Omorczyk, J., Zaprzałka, M. (2014). Relationships between functional limb muscle status and selected motor effects of ballistic movements. W: Urbanik, Cz., Mastalerz, A., Iwańska, D. (red.), Selected problems of biomechanics of sport and rehabilitation. Vol. II, AWF Warszawa, s 124-139.
 • Omorczyk, J., Nosiadek, L., Nosiadek, A., Chwała, W. (2014). Use of biomechanical analysis for technical training in artistic gymnastics using the example of a back handspring. W: Urbanik, Cz., Mastalerz, A., Iwańska, D. (red.), Selected problems of biomechanics of sport and rehabilitation. Vol. II, AWF Warszawa, s 104-115.
 • Strzała, M., Stanula, A., Głąb, G., Głodzik, J., Ostrowski, A., Kaca, M., Nosiadek, L. (2015). Shaping physiological indices, swimming technique, and their influence on 200m breaststroke race in young swimmers. Journal of Sports Science and Medicine. Vol. 14, s. 110-117.
 • Omorczyk, J., Nosiadek, L., Ambroży, T., Nosiadek, A. (2015). High-frequency video capture and a computer program with frame-by-frame angle determination functionality as tools that support judging in artistic gymnastics. Acta of Bioengineering and Biomechanics. Vol. 17(3), s. 85-93.
 • Nosiadek, L., Nosiadek, A. (2016). Różnice w skoku startowym techniką grab i track na podstawie analizy kinematycznej fazy lotu pływaków. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, 1(15), s. 75-82.

dr Wanda Forczek

 1. Forczek W., Chwała W. 2005. Spatial movements of head, trunk and upper limbs in locomotion with natural velocity. Studies in Physical Culture and Tourism 12(2).
 2. Forczek W., Merni F., Lyakh V., Pecoraioli F., Perretta N. 2009. EMG profiles during able-bodied walking. Proceedings of 10th Sport Kinetics International Conference, Beograd, Serbia, 24-26 August 2007.
 3. Bober A., Forczek W., Ruchlewicz T., Staszkiewicz R. 2009. Wpływ wysokości obcasów na ruchy w stawach kolanowych oraz na długość i częstotliwość kroków [w:] Biomechanika sportu i rehabilitacji. Wybrane zagadnienia (red. Urbanik Cz.) Warszawa. s.17-27.
 4. Staszkiewicz R., Ruchlewicz T., Forczek W., Laska J. 2010. The impact of changes in gait speed and step frequency on the extent of the center of mass displacements, Acta of bioengineering and biomechanics, 12: 3, 13-20.
 5. Staszkiewicz R., Gargula L., Forczek W. 2010. Kinematic and dynamic parameters of counter movement jump (cmj) in young football players [w:] “Coordination motor abilities in scientific research”, Warszawa 2010, vol 33, 211-220.
 6. Forczek  W. 2010. Does woman change strategy of gait during pregnancy? –  case study [w:] “Coordination motor abilities in scientific research”, Warszawa 2010, vol 33, 77-87.
 7. Staszkiewicz R., Chwała W., Forczek W., Laska J. 2012. Three Dimensional Analysis Of The Pelvis And Hip Mobility During Gait On A Treadmill And On The Ground – Acta of bioengineering and biomechanics 14(2): 83-89.
 8. Staszkiewicz R., Chwała W., Forczek W., Laska J. 2012. Influence Of Surface On Kinematic Gait Parameters And Lower Extremity Joints Mobility – Acta of bioengineering and biomechanics 14(1):75-82.
 9. Forczek W., Staszkiewicz R. 2012. Changes of kinematic gait parameters due to pregnancy, Acta of bioengineering and biomechanics 14(4): 113-119.
 10. Forczek W., Staszkiewicz R. 2012. An Evaluation of Symmetry in the Lower Limb Joints During the Able-Bodied Gait of Women and Men, Journal of Human Kinetics 35: 47-57.
 11. Forczek W., Ruchlewicz T., Gawęda A. 2014. Kinematic gait analysis of a young man after amputation of the toes. Biomedical Human Kinetics 6, 40-46.
 12. Forczek W., Curyło M. 2014. Biomechanical aspects of locomotion during pregnancy in terms of Froude number [w:] Selected issues of biomechanics of sport and rehabilitation (ed. Urbanik Cz., Mastalerz A.) vol. II, AWF Warszawa.
 13. Forczek W. 2014. You can not perform music without taking care of your body [w:] ASTAPER - fundamentals of anthropomotorics and stage presence techniques in percussion performance. Academy of Music in Krakow 2012-2014.
 14. Curyło M., Forczek W., Forczek B. 2014. Subiektywne metody oceny aktywności fizycznej kobiet w ciąży. Rehabilitacja Medyczna 18(3): 25-30.
 15. Forczek W., Baena-Chicon I., Vargas-Macías A. 2016. Variación de la posición del centro de gravedad en una bailaora profesional durante el zapateado flamenco. Rev Cent Investig Flamenco Telethusa, 9(10), 28-32.
 16. Forczek W., Vargas-Macías A., I. Baena-Chicon I. 2016. Activity Of The Muscles During Footwork In Flamenco Dancing. Preliminary Study [w:] Libro de actas del VI Congreso Internacional Universitario de Investigación sobre Flamenco. Colección: Investigación y Deporte I. Murcia (Spain): Facultad de deportes - UCAM. Pp. 52-61 (ISBN: 978-84-16045-54-9).

 17. Forczek W., Mirek W., Ivanenko Y.P. 2016. Muscles Activation Pattern Of The Lower Limbs In The Female Race Walker - Case Study. Antropomotoryka 25(73): 41-48.

 18. Barbara Frączek, Maria Gacek, Edward Mleczko, Wanda Forczek, Wacław Mirek, Joanna Gradek 2016. Quantitative and qualitative assessment of diet and nutritional status in elite professional race-walkers during the preparatory period. Antropomotoryka. 26(75): 61-73.

 19. Forczek W., Curyło M., Forczek B. 2017. Physical activity assessment during gestation and its outcomes - a systematic review. Obstetrical & Gynecological Survey 72(7):425-444.

 20. Forczek W., Baena Chicón I., Vargas-Macías A. 2017. Movement concepts approach in studies on flamenco dancing: A systematic review, European Journal of Sport Science, DOI: 10.1080/17461391.2017.1359680

 21. Forczek W., Ivanenko Y.P., Bielatowicz J., Wacławik K. 2018. Gait assessment of the expectant mothers – Systematic review, Gait & Posture 62: 7–19.

Abstrakty:

 1. Forczek W., Chwała W. 2009. Functional asymmetry of ankle joints in healthy young subjects [w:] “Current and Future Directions in Human Kinetics Research”, 11th International Conference of Sport Kinetics Kallithea, Chalkidiki, Greece: final program and book of abstracts / ed. by Ch. Papadopoulos, W. Starosta; IASK. [S. l.]: [s. n.] 2009. 166 – 167.
 2. Ridan T, Forczek W, Ogłoza A. 2009. Evaluation of muscular asymmetry of knee extensors and flexors after ACL reconstruction [w:] Current and future directions in human kinetics research: 11th International Conference of Sport Kinetics, Kallithea, Chalkidiki, Greece: final program and book of abstracts/ ed. by Ch. Papadopoulos, W. Starosta; IASK. [S. l.]: [s. n.] 2009. - S. 308-309.
 3. Forczek W., Staszkiewicz R. 2011. The impact of pregnancy on the women’s way of walking, [w:] Book of Abstracts, XII International Conference of Sport Kinetics "Present and future research in the science of human movement", Krakow, Poland, 22-24.09.2011;
 4. Aleksander P., Marchewka A., Chwała W., Forczek W., Głodzik J., Kurcz M. 2010. Spatio-temporal parameters of gait determining the spatial center of gravity (COG) oscillations in gait of people with Down syndrome, 3rd International Congress on Gait and Mental Function, Washington D.C., USA, February 26-28.  
 5. Forczek W., Staszkiewicz R. 2012. Strategy of safety during gait of the expectant mother [w:] Book of Abstract [ed. K. Słomka, G. Juras], p. 29, International Scientific Conference ‘From Theories to Clinical Application’ 27-29, September 2012,
 6. Forczek W., Ivanenko Y. 2013. Adjustments of the kinematic gait parameters during pregnancy [in:] Conference Proceeding in: 2nd Joint World Congress of ISPGR and Gait & Mental Function, Akita, Japan 22 – 26.06.2013.
 7. Forczek W., Ivanenko Y., Taylor S. 2014. Gait kinematics after partial amputation of the toes due to the frostbite. Conference Proceeding: 3rd Joint World Congress of ISPGR and Gait & Mental Function. Vancouver, Canada. 29.06 - 03.07.2014.
 8. Forczek W., Vargas-Macías A. 2015. Sagittal knee kinematics during Flamenco Dancing - preliminary studies [w:] Conference Proceeding: 4th Joint World Congress of ISPGR and Gait & Mental Function, Sewilla, Spain. 28.06-  02.07.2015.
 9. Forczek W., Vargas-Macías A., Chicon I.B. 2015. Biomechanical analysis of the movement technique in flamenco dancer [w:] Conference Proceeding: Motor Ability in Sport - Theoretical Assumptions and Practical Implications, Krakow 23-25.09.2015.
 10. Forczek W., Masłoń A., Curyło M., Frączek B., Suder A. 2016. Pregnancy-related adjustments in the walking pattern and lifestyle - a follow up case study [w:] Current Research in Motor Control V. Bridging motor control and biomechanics. Ed. Slomka K.J, Juras G. Katowice 2016. 68-71.