ZALECANE POZYCJE LITERATURY Z FIZJOLOGII:

1. William F. Ganong - "Fizjologia. Podstawy fizjologii lekarskiej". Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1994

2. Jan Górski (red.) - "Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego". Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2001, 2006

3. Artur Jaskólski (red.) - "Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka". Wyd. AWF we Wrocławiu, 2002

4. S. Silbernagl, A. Despopoulos - "Kieszonkowy atlas fizjologii". Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1994

5. Stanisław Kozłowski, Krystyna Nazar - "Wprowadzenie do fizjologii klinicznej". Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1999

6. Władysław Traczyk - "Fizjologia człowieka w zarysie". Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 1997

7. Ryszard Kubica - "Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej". Wyd. skrypt. AWF w Krakowie nr 24, 1995

8. Halina Halicka-Ambroziak - "Wskazówki do ćwiczeń z fizjologii dla studentów wychowania fizycznego". Wyd. AWF w Warszawie, 2000

9.Brian J.Sharkey, Steven Gaskill - Fiozjologia sportu dla trenerów. Biblioteka Trenera, 2013

ZALECANE POZYCJE LITERATURY Z FIZJOLOGII:

1. Górski J.: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, 2001, 2006.

2. Jaskólski A.: Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego. AWF-Wrocław, 2002.

3. Kozłowski St., Nazar K. - Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. PZWL Warszawa, 1999.

4. Kubica R.: Podstawy fizjologii pracy i wydolności fizycznej. Wydawnictwo skryptowe nr 24, AWF Kraków, 1995.

5. Halicka-Ambroziak H.D.: Wskazówki do ćwiczeń dla studentów szkół wychowania fizycznego. Wydawnictwo AWF Warszawa, 1983.

6. Robergs R.A, S.O.Roberts - Fundamental Principles of Exercise Physiology. McGraw-Hill Higher Education |Comp.2000.

7. Astrand P.O. - Text Book of Work Physiology . McGraw-Hill 1998.

ZALECANE POZYCJE LITERATURY Z BIOCHEMII:

1. Bączyk S. Zarys biochemii PWN Warszawa, Poznań 1993.

2. Bączyk S. Podstawy biochemii sportu. PWN Warszawa, Poznań 1993.

3. Gałamon T Chemia ogólna dla studentów medycyny i stomatologii. PZWL Warszawa 1988.

4. Gumińska M. Zarys biochemii ogólnej dla studentów medycyny i stomatologii. Wydawnictwo UJ 1998.

5. Korzeniewski B. Metabolizm. Oficyna Wydawnicza Erem- Fosze, Kraków Rzeszów, 2000.

6. Stryer L. Biochemia Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997.

7. Hames B.D. Hooper N.M. Houghton J.D. Biochemia / Krótkie wykłady/ Wydawnictwo Naukowe PWN 1999.

8. Elżbieta Hubner-Woźniak, Grażyna Lutosławska Podstawy Biochemii Wysiłku fizycznego, Warszawa 2000.

ZALECANE POZYCJE LITERATURY Z BIOCHEMII:

1. Chemia ogólna z elementami biochemii, T. Kędryna, wyd. Zamiast korepetycji s.c.,  Kraków 1994.

2. Biochemia - krótkie wykłady, B.D. Hames, N.M. Hooper, J.D. Houghton, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

3. Biochemia, L. Stryer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

4. Metabolizm, B. Korzeniewski, Oficyna Wydawnicza Erem-Fosze, Kraków, Rzeszów 2000.

5. Podstawy biochemii wysiłku fizycznego, E. Hübner-Woźniak, G. Lutosławska, Biblioteka Trenera,Warszawa 2000.

6. Biochemia, ilustrowany przewodnik, J. Koolman, K.H. Röhm, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

7. Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, pod red.: S. Kozłowskiego i K. Nazar, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.

8. Podstawy biochemiczne równowagi kwasowo-zasadowej organizmu człowieka, H. Szafran, M. Kuś, CM Kraków 1992.