Zakład Fizjologii i Biochemii - Problematyka badawcza

• Wpływ zróżnicowanych warunków termicznych środowiska na zdolności wysiłkowe organizmu.

• Zmiany w gospodarce wodnej i elektrolitowej wywołane wysiłkiem fizycznym.

• Wpływ różnych sposobów nawadniania ustroju na poziom fizjologiczno-biochemicznych reakcji w warunkach hipertermii.

• Wpływ hipertermii pochodzenia endo- i egzogennego na ekspresję genów białek szoku termicznego HSP (HSP 25, HSP 70 i HSP 90)

• Wpływ kąpieli saunowych na fizjologiczne (hormonalne i metaboliczne) funkcje ustroju.

• Dymorfizm płciowy u dzieci i osób dorosłych w kontekście reakcji oddechowo-krążeniowych wskaźników fizjologicznych na wysiłki o różnej intensywności.

• Wpływ fazy cyklu menstruacyjnego na wydolność fizyczną kobiet.

• Fizjologia wieku rozwojowego w aspekcie wysiłkowych reakcji układu oddechowego i układu krążenia na pracę fizyczną o różnej intensywności.

• Poziom wydolności i wybranych reakcji wysiłkowych u dzieci o ponadprzeciętnym stopniu otłuszczenia w relacji do wieku rozwojowego.

• Poziom wydolności aerobowej i anaerobowej przedstawicieli różnych dyscyplin sportu oraz wpływ treningu sportowego na zmiany zdolności wysiłkowych.

• Wydolność fizyczna osób niepełnosprawnych uprawiających sport na poziomie wyczynowym oraz analiza zależności między regularną aktywnością fizyczną a zachowaniami prozdrowotnymi.

• Wpływ rehabilitacji na zdolności wysiłkowe chorych po zawale serca i zabiegach kardiochirurgicznych.

• Zmiany poziomu parametrów układu oddechowego i krążenia jako efekt procesu rehabilitacji w różnych jednostkach chorobowych.

• Zastosowanie nowego testu marszowego, jako alternatywnego sposobu badania wydolności aerobowej.

• Wpływ korekcji techniki chodu i biegu, dokonanej na podstawie analizy komputerowej, na koszt energetyczny wysiłku w chodzie sportowym oraz biegach długodystansowych.

• Badanie wydolności aerobowej z wykorzystaniem metod bezpośrednich, bazujących na pomiarze maksymalnego poboru tlenu i poziomu progu niekompensowanej kwasicy metabolicznej, jak też mocy szczytowej, w oparciu o test Wingate.

• Dynamika zmian oddechowo-krążeniowych wskaźników fizjologicznych podczas wysiłków interwałowych o supramaksymalnej mocy.

• Równowaga kwasowo-zasadowa a tolerancja wysiłkowa człowieka.

• Wpływ podwyższenia temperatury ciała na wybrane wskaźniki fizjologiczne i status antyoksydacyjny u osób niewytrenowanych oraz mężczyzn uprawiających lekkoatletykę.

Pracownicy Zakładu Fizjologii i Biochemii od wielu lat współpracują z Polskim Związkiem Narciarskim, Polskim Związkiem Snowboardu, Polskim Związkiem Piłki Nożnej, Polskim Związkiem Sportu Niepełnosprawnych "START" w zakresie diagnostyki poziomu wydolności fizycznej członków Kadry Narodowej. Prowadzone są też cykliczne badania zawodników czołowych drużyn piłkarskich Krakowa, kolarzy szosowych i górskich, jak też przedstawicieli innych dyscyplin sportu.

Kierownictwo Zakładu Fizjologii i Biochemii z Pracownią Fizjologicznych Podstaw Adaptacji zaprasza zatem do współpracy instytucje naukowe, zainteresowane podjęciem wspólnych badań w zakresie związanym z przedstawioną problematyką, jak też kluby sportowe i osoby indywidualne, które chciałyby podjąć współpracę związaną z diagnostyką poziomu wydolności fizycznej przedstawicieli różnych dyscyplin sportu.