Informacja dla wszystkich studentów AWF w Krakowie

Zakład Antropologii AWF w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą naukową w Studenckim Kole Naukowym przy Zakładzie Antropologii do osobistego zgłaszania się do Zakładu celem złożenia deklaracji uczestnictwa oraz poznania szczegółów organizacyjnych działalności koła. Wszelkich informacji udziela dr Janusz Brudecki.

Kierownik Zakładu Antropologii

prof. dr hab. Ryszard Żarów


 Informacja o pracach magisterskich i dyplomowych

W imieniu własnym i wszystkich pracowników Zakładu Antropologii zapraszam studentów I roku studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) II stopnia oraz studentów II roku studiów I stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) zainteresowanych pisaniem prac magisterskich/dyplomowych w Zakładzie Antropologii  do zapoznania z proponowaną tematyką oraz do osobistego kontaktu z poszczególnymi promotorami.
 

 

Kierownik Zakładu Antropologii

prof. dr hab. Ryszard Żarów