.

Informacja dla studentów I r. kier TiR, studia niestacjonarne

Egzamin z przedmiotu "Biologiczny rozwój człowieka" odbędzie się

26.02.2017r. tj. niedziela,  o godz. 10:15 - 11:45,  w sali 113, paw. IV 

Odpowiedzialna za egzamin: Pani dr Małgorzata Kowal

 

 

Informacja dla Ir. kier. WF, studia stacjonarne, 2016/2017, semestr zimowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu "Biologia człowieka" odbędzie się dnia 02.03.2017r. tj. czwartek,  godz. 9:45-11:15 w sali B.

Odpowiedzialna za egzamin: Pani  Dr Małgorzata Kowal

 

 

 

 

Informacja dla wszystkich studentów AWF w Krakowie

Zakład Antropologii AWF w Krakowie zaprasza wszystkich zainteresowanych pracą naukową w Kole Naukowym przy Zakładzie Antropologii do osobistego zgłaszania się do Zakładu celem złożenia deklaracji uczestnictwa oraz poznania szczegółów organizacyjnych działalności koła. Wszelkich informacji udzielają dr Janusz Brudecki oraz dr Łukasz Kryst.

Kierownik Zakładu Antropologii

prof. dr hab. Ryszard Żarów


 Informacja o pracach magisterskich

W imieniu własnym i wszystkich pracowników Zakładu Antropologii zapraszam studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia zainteresowanych pisaniem prac magisterskich w Zakładzie Antropologii do zapoznania z proponowaną tematyką oraz do osobistego kontaktu z poszczególnymi promotorami.
 

 

Kierownik Zakładu Antropologii

prof. dr hab. Ryszard Żarów