dr inż. Leszek Nosiadek

Wpływ ruchu kończyn górnych na wybrane parametry biomechaniczne ciała podczas amortyzacji zeskoków.
Analiza wybranych wielkości biomechanicznych podczas chodu po podłożu i po bieżni z jednakową prędkością.
Analiza wybranych wielkości kinematycznych ciała podczas chodu i biegu po bieżni z taką samą prędkością.
Wpływ ruchu kończyn górnych na amortyzację zeskoków wykonywanych z różnych wysokości.
Analiza porównawcza wybranych wielkości biomechanicznych w zakresie trzech kroków techniki klasycznej narciarstwa biegowego i nartorolek.
Analiza biomechaniczna podwodnych ruchów delfinowych kończyn dolnych u dzieci w wieku od 10 do 12 lat.
Analiza biomechaniczna bazowych ewolucji trialu rowerowego wykonywanych przez zawodników kadry narodowej. Biomechaniczne modelowanie ataku siatkarskiego.

dr hab. Wanda Forczek-Karkosz

Metody oceny stabilności dynamicznej w populacji kobiet ciężarnych.
Wpływ ciąży na parametry kinematyczne chodu kobiet.
Ocena wpływu 6-miesięcznej rehabilitacji na przestrzenne ruchy miednicy oraz wybrane parametry kinematyczne chodu kobiety.
Biomechaniczna charakterystyka fizjologicznego chodu kobiet w kontekście jego atrakcyjności.
Kompleksowa biomechaniczna analiza schematu lokomocji mężczyzny po częściowej amputacji stóp.
Ocena aktywności bioelektrycznej wybranych mięśni kończyn dolnych podczas biegu.
Reakcja układu krążenia na chód po podłożu o różnym nachyleniu.
Rodzaje skoków baletowych a ocena ryzyka wystąpienia przeciążeń układu ruchu u tancerzy na podstawie pomiarów siły reakcji podłoża.
Zastosowanie oceny funkcjonalnej FMS jako narzędzia diagnostyczno - przesiewowego u kolarzy.