Dziekan Wydziału
Dr hab. MICHAŁ SPIESZNY, prof. nadzw.

 

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne
Dr PRZEMYSŁAW BUJAS

 

Prodziekan ds. Kierunku Sport i Kultura Fizyczna Osób Starszych
Dr hab. TOMASZ PAŁKA

 

Prodziekan ds. Rozwoju Kadr i Studiów Doktoranckich
Prof. dr hab. JERZY CEMPLA