Dziekan Wydziału
Dr hab. WIESŁAW CHWAŁA, prof. AWF

 

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne - studia stacjonarne i niestacjonarne
Dr PRZEMYSŁAW BUJAS

 

Prodziekan ds. Kierunku Sport, Kultura Fizyczna Osób Starszych, Wychowanie Fizyczne w Służbach Mundurowych, Kultura Fizyczna w Służbach Mundurowych
Dr hab. ŁUKASZ TOTA, prof.AWF