Wspólnie z Ministerstwem Nauki i Edukacji uczelnia nasza realizuje projekt „Narodowa Reprezentacja Akademicka”. Jego celem jest pogodzenie równoległej kariery sportowej oraz nauki akademickiej. Obejmuje on dofinansowanie na organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dedykowanych studentom-sportowcom będącym w trakcie kariery sportowej. Program zajęć dydaktycznych realizowany jest w formie indywidualnej organizacji studiów w ciągu całego roku kalendarzowego, zgodnie z zaplanowaną liczbą dodatkowych godzin na danego studenta-sportowca.

Beneficjentami projektu w poprzednich trzech edycjach było blisko 100 studentów – sportowców. Wielu spośród nich to mistrzowie kraju ale również olimpijczycy, uczestnicy igrzysk olimpijski w Tokio i Pekinie. W tegorocznej, czwartej już edycji z ministerialnego wsparcia skorzystało 52 sportowców, studentów wszystkich wydziałów naszej uczelni.

W roku 2023/2024 zadanie zostało dofinansowane kwotą: 1 144 000,00 złotych.

Narodowa Reprezentacja Akademicka - IV - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Sportowiec z Indeksem – Narodowa Reprezentacja Akademicka – Sportowiec z Indeksem – Narodowa Reprezentacja Akademicka